• Domov
  • Novice
  • Izplačilo dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19

S strani URSZR smo prejeli obrazložitev ter navodila za izplačilo dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času razglažene epidemije nalezljive bolezni COVID-19. In sicer Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/2020 z dne 27. 11. 2020; v nadaljevanju ZIUOPDVE) v 115. členu določa višino dodatkov za vpoklicane pripadnike Civilne zaščite (v nadaljevanju CZ) za nepoklicno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči (v nadaljevanju ZRP), za državljane, ki so k opravljanju nalog ZRP vpoklicani ali aktivirani preko pristojnega centra za obveščanje ter za prostovoljce, ki v času epidemije opravljajo naloge javnih reševalnih služb na podlagi 74. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg; v nadaljevanju ZVNDN), in sicer:

– 10 eurov za opravljanje nalog do 4 ure,
– 20 eurov za opravljanje nalog od 4 do 8 ur in
– 30 eurov za opravljanje nalog 8 ur ali več.

Opredelitev dodatkov v 115. členu ZIUOPDVE tako združuje oziroma izenačuje izplačilo dodatkov po prvem in tretjem odstavku 66. člena ZIUOOPE. Sočasno so dodatki po 115. členu ZIUOPDVE oproščeni plačila davkov in prispevkov. Do uveljavitve ZIUOPDVE na dan 28. 11. 2020 za izplačilo dodatkov za nevarnost in posebne obremenitve vpoklicanih pripadnikov in državljanov v času razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 ter prostovoljcev, ki so izvajali naloge javne reševalne službe po 74. členu ZVNDN velja 66. člen Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20; v nadaljevanju ZIUOOPE).

Izplačilo dodatkov za nevarnost in posebne obremenitve se zato skladno z veljavnostjo obeh predpisov, ki urejata tovrstne dodatke, izvede skozi dva postopka, in sicer za časovno obdobje:

  1. od razglasitve epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na dan 18. 10. 2020 do potrditve ZIUOPDVE 27. 11. 2020 se izvede skladno s 66. členom ZIUOOPE;
  2. od uveljavitve ZIUOPDVE z dne 28. 11. 2020 dalje se izvede skladno s 115. členom ZIUOPDVE.

Na URSZR so za občine pripravili:


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice