Ministrstvo za finance je danes obvestilo vse občine, da bodo zahtevki za izplačilo dodatkov COVID-19, ki jih občine vlagajo za svoje neposredne in posredne proračunske uporabnike na ministrstvo, in jih je ministrstvo prejelo med 2. 3. in 20. 4. 2021, izplačani občinam v petek, 14. 5. 2021.

< Vse aktualne novice