Državni svet Republike Slovenije, Računsko sodišče Republike Slovenije in Pravna fakulteta Univerze v Mariboru so 31. maja 2016 pripravili posvet, ki je bil namenjen vsem, ki se na državni in lokalni ravni ukvarjajo z organiziranjem in zagotavljanjem gospodarskih in negospodarskih javnih služb.

Na posvetu je v uvodnih predstavitvah SOS zastopal Bojan Kontič, podpredsednik SOS in predsednik ZMOS, ki je postavil kvaliteto izvanjanja občinskih nalog v kontekst nizke povprečnine.

Udeležence je uvodoma nagovoril predsednik Državnega sveta Mitja Bervar, ki je med drugim izpostavil velik pomen javnih služb za blaginjo in kakovost življenja državljank in državljanov. Predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel je v nagovoru zbranim predstavil nekatere ključne ugotovitve iz revizijskih poročil, ki se dotikajo izvajanja javnih služb, pri čemer je opozoril tudi na poseben problem, povezan z ustanavljanjem gospodarskih družb v lasti države ali lokalnih skupnosti z namenom opravljanja tržne dejavnosti, za katere v slovenskem pravnem redu ni mogoče najti ustrezne pravne utemeljitve. Predsednik računskega sodišča je razpravo postavil v kontekst javnega dolga Republike Slovenije.

Poleg ključnih opozoril računskega sodišča pri izvajanju gospodarskih javnih služb, možnostih za organiziranje in izvajanje negospodarskih javnih služb, reforme izvajanja gospodarskih javnih služb ter problemov občin pri izvajanju gospodarskih javnih služb so bile predstavljene tudi informacije o koncesijah javne službe ter predlog zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti (v zakonodajnem postopku) in predlog zakona o lekarniški dejavnosti.

Na posvetu sta z uvodnima nagovoroma sodelovala tudi ministrica za okolje in prostor Irena Majcen in minister za javno upravo Boris Koprivnikar ter več pravnih strokovnjakov oziroma poznavalcev omenjenega področja.

Več o tem na tej povezavi.

 


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice