• Domov
  • Novice
  • Izvajanje ZUUJFO – Pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo javne infrastrukture

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Ministrstvo za javno upravo (MJU) na Ministrstvo za infrastrukturo naslovilo dopis v zvezi s težavami občin pri izvajanju Zakona o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (Uradni list RS, št. 14/15), konkretno pri pogodbah o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo javne infrastrukture.

MJU je dalo pobudo, da se zakonska obveznost (31. člen Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, ki določa, da je ustanavljanje služnosti na nepremičnem premoženju države v korist samoupravnih lokalnih skupnosti oziroma ustanavljanje služnosti na nepremičnem premoženju samoupravnih lokalnih skupnosti v korist države brezplačno, če se služnost ustanavlja za namen gradnje ali vzdrževanja gospodarske javne infrastrukture) vgradi  tudi v pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice za gradnjo javne infrastrukture, ki jih sklepajo z občinami.

Celotni dopis si lahko preberete na tej povezavi.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice