• Domov
  • Novice
  • Izveden delovni posvet “Pisarniško poslovanje in arhiviranje”

Skupnost občin Slovenije je 7.maja 2015 v Mestni občini Celje, s sodelovanjem Zgodovinskega arhiva Celje in Arhiva Republike Slovenije, organizirala delovni posvet na temo Pisarniško poslovanje in arhiviranje.

Udeležencem posveta je bila predstavljena pot dokumenta od nastanka do predaje v arhiv, predpisi upravljanja z dokumentarnim in arhivskim gradivom, klasifikacijski načrt za samoupravne lokalne skupnosti, notranja pravila ter e-poslovanje.

Posebna pozornost je bila namenjena predvsem notranjim pravilom. Velja namreč da morata  javnopravna oseba, ki bo zajemala ali hranila gradivo v digitalni obliki, in ponudnik storitve zajema in hrambe oziroma spremljevalnih storitev sprejeti notranja pravila v skladu z ZVDAGA, pravilnikom o enotnih tehnoloških zahtevah, drugimi podzakonskimi predpisi ter pravili stroke in ravnati v skladu z njimi. S spremembami ZVDAGA julija lani pa so prav tako določili sankcije za neupoštevanje oziroma neizvajanje določb. Zavezanci bodo tako morali uskladiti notranja pravila z zakonom v roku šestih mesecev od začetka veljavnosti podzakonskih predpisov.

Prav tako je bilo že predhodno dogovorjeno, da bo Skupnost občin Slovenije začela z aktivnostmi za pripravo vzorčnih notranjih pravil za občine.

Predavateljem ter udeležencem se zahvaljujemo za sodelovanje in udeležbo na posvetu!


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice