• Domov
  • Novice
  • IZVEDEN DELOVNI POSVET »PRE/UREJANJE ZEMLJIŠČ V LOKALNI SKUPNOSTI«

V četrtek, 7. maja 2015 je Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor, Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Locus d.o.o., organizirala delovni posvet na temo urejanje prostora (spremembe namenske rabe) v okviru postopka priprave OPN-ja.

Udeleženci posveta so dobili koristne informacije o sistemu prostorskega načrtovanja na lokalni ravni z vidika usklajevanja različnih interesov v prostoru, razvojnem in varstvenem načrtovanju, strateških usmeritvah države na prostorsko načrtovanje na lokalni ravni, pristojnostih na področju prostorskega načrtovanja, razmerjih med prostorskimi akti, ovirah pri uvajanju komasacij, o financiranju komasacij in financiranju aglomeracij na komasacijskih področjih, o novostih v programu razvoja podeželja 2014-2020,… Udeleženci posveta pa so s strani predavateljev Damijana Urankerja, Tomaža Primožiča in Maje Šinigoj dobili tudi mnoge odgovore na konkretna vprašanja v zvezi s problemi s katerimi se srečujejo pri prostorskem načrtovanju.

Predavateljem ter udeležencem se zahvaljujemo za sodelovanje in udeležbo na posvetu!

IMG_7611


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice