• Domov
  • Novice
  • Izveden posvet “Ocenjevanje, napredovanje in drugi ukrepi na področju stroškov dela v javnem sektorju v 2016”

 

V četrtek, 11. februarja 2016 je Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo organizirala delovni posvet na temo ocenjevanja, napredovanja in ostalih ukrepov na področju stroškov dela v javnem sektorju za leto 2016.

Mag. Branko Vidič iz Direktorata za javni sektor, je uvodoma predstavil pravne podlage (ZSPJS, ZUPPJS15, ZUPPJS16, Aneks h KPND,…) ter vsebino Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016. Opozoril je predvsem na nepravilnosti, do katerih prihaja pri določanju oziroma izplačilu plač ter ukrepe, ki se nanašajo na ocenjevanje in napredovanje v višji plačni razred in višji naziv v letu 2016. Poleg predstavljenih ukrepov, ki veljalo za leto 2016, je sledil tudi pregled interventnih ukrepov na področju napredovanj v preteklih letih.

Posebna pozornost je bila namenjena predvsem Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju (poglavje napredovanj) ter Uredbi o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (postopek in način ocenjevanja in pogoji za napredovanje). Udeleženci posveta so tekom seminarja zastavljali tudi vprašanja v zvezi z uporabo določb pravnih podlag v konkretnih primerih, predavatelj pa je posebej opozoril tudi na koristnost spletne strani MJU, kjer objavljajo vse relevantne in aktualne informacije ter pojasnila in odgovore na najpogostejša vprašanja v zvezi s plačami v javnem sektorju.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice