• Domov
  • Novice
  • Izvedena 2. seja Delovne skupine za lokalno samoupravo pri MJU

V prostorih Ministrstva za javno upravo je 25. novembra 2022 potekala 2. seja Delovne skupine za lokalno samoupravo. S strani Skupnosti občin Slovenije so se srečanja udeležili predsednica Jasna Gabrič, člana Glavnega odbora Saša Arsenovič in Peter Misja ter generalna sekretarka Jasmina Vidmar.

V uvodnem delu je predsednica Skupnosti občin Slovenije še protokolarno podpisala Dogovor o višini povprečnine za leti 2023 in 2024, ki bo znašala 700 evrov.

Na sestanku smo ponovno odprli vprašanje naslednjih korakov glede ureditve plač za županje in župane. Ministrica Sanja Ajanović Hovnik je povedala, da bo Vlada RS predvidoma 1. decembra 2022 sprejemala izhodišča za spremembo plačne politike v slovenskem javnem sektorju, tudi za plače županj in županov. Po tem se začenjajo krogi usklajevanj in dogovarjanj za nov sistem, ki ga bodo vezali na plače v gospodarstvu (na to izhodišče bodo vezani tudi vsi dodatki).

Na sestanku je tekla beseda tudi beseda o sodelovanju ministrstev in reprezentativnih združenj na normativnem področju. S strani Skupnosti občin Slovenije smo opozorili na pogosto slabo ali površno komunikacijo med reprezentativnimi združenji in državno ravnjo (ali nas ne vključijo v obveščanje, ali nas vključijo kot zainteresirano javnost, ali pa razumejo usklajevanje z reprezentativnimi združenji kot lobistični stik) ter pogosto prekratke roke za odziv na predloge zakonov. Ministrica za javno upravo je zagotovila, da bo vse ministre in državne sekretarje opozorila, da naj dosledno upoštevajo sklep Vlade RS glede vključevanja reprezentativnih združenj občin.

Na temo uspešnosti občin pri črpanju evropskih sredstev EKP v obdobju 2014-2020 se je seje udeležila predstavnica SVRK Hermina Golob. Povedala je, da smo do danes počrpali 420 mio iz perspektive 2014 – 2020, na razpolago je 660 mio, razliko pa je potrebno počrpati do 31. 12. 2023. Povedala je, da so v Službi vlade seznanjeni, da marsikateri projekt zdaj stoji zaradi dviga cen storitev in materiala na trgu. Ministrica za javno upravo je povedala, da bodo pripravili priporočila kako ravnati ob dvigu cen glede na zakonodajo, vezana na javna naročila. Predstavnica SVRK je posebej opozorila še, da je aktualna finančna perspektiva zaradi zamika začetka njenega izvajanja krajša, zato pozivajo lokalne skupnosti, da že zdaj pripravijo projekte, da bomo čim bolj uspešno črpali finančna sredstva.

Pogovor je tekel tudi o pripravi rešitev Zakona o mestnih občinah, v okviru priprave katerega bo ustanovljena tudi Delovna skupina za financiranje občin. Delovna skupina se bo dopolnila še z dvema predstavnikoma strokovnjakov na področju javnih financ, namenjena pa bo vprašanju kako spremeniti oziroma popraviti sistem financiranja občin.

Ob zaključku sestanka so se prisotni pogovorili še o temi oddajanje občinskih prostorov nevladnim organizacijam. Ministrstvo za javno upravo je izrazilo podporo Zakonu o stvarnem premoženju države in občin, ki določa tudi relacije med občinami in nevladnimi organizacijami, ko gre za oddajo prostorov. Predsednica SOS je ponovno opozorila na že uspešne modele, v sklopu katerih je mogoča delitev prostorov občinske nepremičnine po vzoru coworking prostorov za nevladne organizacije, glede na njihove časovne potrebe.

Ministrstvo za javno upravo je predstavilo še predlog načrta skupnih izobraževanj za občinske svetnice in svetnike (z organizacijsko pomočjo reprezentativnih predstavnikov občin). Dogovorjeno je bilo, da bodo izobraževanja za svetnice in svetnike potekala v mesecu marcu 2023, za nadzorne odbore pa v aprilu 2023.

< Vse aktualne novice