• Domov
  • Novice
  • Izvedena delavnica o cenah komunalnih storitev in uporabe primerjalne analize v Mariboru

Skupnost občin Slovenije in njene občine članice sodelujemo pri izdelavi Primerjalne analize izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki poteka v okviru Zbornice komunalnega gospodarstva. Organizirali smo že posvet na katerem smo pojasnili metodološki koncept primerjalne analize, kakšne primerjave omogoča ter kako jih lahko občine uporabijo pri določanju cen komunalnih storitev, tokrat pa smo za občine pripravili delavnico,  ki je potekala 1.6.2016 v Mariboru, na kateri smo na primerih pokazali kako v praksi uporabiti podatke, ki jih nudi primerjalna analiza, kako brati rezultate primerjalne analize in pojasnili, kako posamezni dejavniki izvajanja storitev vplivajo na stroške in ceno oskrbe s pitno vodo. Občine, katerih izvajalci sodelujejo v primerjalni analizi, so pred delavnico prejele poročila o izvajanju javne službe oskrbe s pitno vodo za leto 2014, zato so lahko prisotni predstavniki občin povprašali pripravljavko analize, mag. Stanko Cerkvenik iz Inštituta za javne službe, g. Lea Kremžarja, predstavnika SOS v spremljevalni skupini in g. Janka Širca, direktorja Komunale Ptuj in podpredsednika Zbornice komunalnega gospodarstva, o vseh podrobnostih tako priprave analize kot tudi njenih dognanj in praktičnih izkušenj iz priprave elaboratov.

< Vse aktualne novice