• Domov
  • Novice
  • Izvedena mednarodna konferenca z naslovom »Programi in financiranje sodelovanja občin, društev in nevladnih organizacij v Evropski skupnosti”

PrintSkupnost občin Slovenije je v sodelovanju s projektnimi partnerji v projektu CAPE –AB  Mreža za sodelovanje in demokratično udeležbo državljanov v Jadransko-Balkanski regiji v sklopu programa Evropa za državljane, dne 10.2.2016, organizirala mednarodno konferenco z naslovom »Programi in financiranje sodelovanja občin, društev in nevladnih organizacij v Evropski skupnosti.

Na konferenci je Dejan Bogdan, iz mariborske pisarne Europe Direct udeleženkam in udeležencem približal pomen participacije in sodelovanja v skupnem evropskem prostoru ter predstavil vlogo organizacije pri zagotavljanju in širjenju informacij ter prioritete Evropske Komisije. Georg Muellner, projektni vodja, je predstavil možnost podpore transnacionalnega sodelovanja občin v prihodnjih dveh letih, predstavil je programe Evropa za državljane, predvsem pobratenje mest, mreže mest in projekte civilne družbe ter konkretno vodil skozi najnovejši prijavni obrazec, obenem pa izhajajoč iz izkušenj preteklih prijav projektov, opozoril na bistvene napake, ki se ob prijavi dogajajo. Predstavnica Mestne občine Maribor, dr. Martina Rauter, je predstavila uspešno izveden projekt v sklopu programa Evropa za državljane, imenovan From YU2EU, ki je vzpostavil politično omrežje med mesti in oblikoval inovativen model za razvoj uspešnih mehanizmov za mlade in tiste, vključene v politiko zaposlovanja mladih. V izvedbene aktivnosti so vključili regionalne fakultete in šole ter nevladne organizacije, povezali obrtnike in vzpostavili tesnejše odnose med mladimi iskalci zaposlitve ter delodajalci ter tako doseglo 120 državljanov iz partnerskih držav: Slovenije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Makedonije, Srbije in Švedske.

Drugi del srečanja je bil namenjen spoznavanju programa Erasmus+ Šport, novost evropskega programa, ki ga je predstavila Tina Kenk, predstavnica CMEPIUS. Aktivnosti tega dela programa Erasmus+ naj bi bile osredotočene predvsem na množičnost športa in reševanje mednarodne problematike integritete športa (prepovedana poživila, prirejeni izidi tekem, nasilje, nestrpnost in diskriminacija), promocija in podpora dobrega upravljanja v športu in vzporednih karier športnikov ter promocija prostovoljstva v športu ob družbeni vključenosti, enakih možnostih in ozaveščenosti o pomembnosti zdravstvenih učinkih športnih aktivnosti preko množičnosti udeležbe v športu za vse.

Mag. Thomas Pseiner, generalni sekretar Zveze Alpe-Jadran in Ratko Vuković, vodja tematske točke za šport iz Karlovške županije, sta predstavila Zvezo Alpe Jadran, ki nudi možnosti za sofinanciranje projektov na skupnem območju, primere takšnih projektov ter možnosti za prijavo skupnih projektov na tem razpisu s Karlovško županijo.

V popoldanskem delu srečanja smo se pobližje spoznali z možnostmi podpore za evropske kulturne in ustvarjalne sektorje, film, televizijo, glasbo, literaturo, scenske umetnosti, kulturno dediščino idr. skozi Program »Ustvarjalna Evropa 2014 – 2020, ki ga je predstavila Tanja Kos iz organizacije Motovila / Center Ustvarjalna Evropa v Sloveniji. Podrobno je predstavila tudi programske sklope in posebne ukrepe ter posebej projekte sodelovanja za katere je prijavni rok 5. oktobra 2016.

Ob zaključku konferenčnega dela pa se je projektni vodja, Georg Muellner, posvetil še individualnim vprašanjem in neposrednemu projektnemu svetovanju glede na prej izraženo potrebo udeleženk in udeležencev.

GRADIVO KONFERENCE:

Dejan Bogdan: Participation and cooperation in the common European area

Georg Muellner: Europe for citizens 2014-2020, Application form, 10 major mistakes in proposal writing, the CAPE AB project

dr. Martina Rauter: From YU2EU, https://vimeo.com/108489023;

Tina Kenk: Predstavitev Erasmus+Šport

Mag. Thomas Pseiner: Alps-Adriatic-Alliance; http://www.alps-adriatic-alliance.org/downloads/;

Ratko Vuković: Projects supported in the field of sports: Alpe Adria Alliance and European projects;

Tanja Kos: Evropski projekti v kulturi program Ustvarjalna Evropa 2014–2020

Ozadje:

Meseca julija 2015 je Skupnost občin Slovenije pričela izvajati projekt CAPE AB, ki je namenjen izboljšanju medkulturnega razumevanja in sodelovanja na občinski ravni, podpori demokratične udeležbe in izboljšanju zmogljivosti za transnacionalno sodelovanje. Usmerjen je v seznanitev potencialnih prijaviteljev z možnostmi financiranja  projektov, predvsem skozi programe Evropa za državljane 2014 – 2020, Erasmus + ter programe Ustvarjalna Evropa in v pomoč občinam, zavodom, društvom in nevladnim organizacijam za večjo uspešnost ob prijavi projektov. V Sklopu projekta bomo projektni partnerji izvedlo skupno 8 izobraževalnih dogodkov, izdelali bomo zbirko primerov dobrih praks na področju demokratične participacije in mednarodnega sodelovanja na lokalnem nivoju, nudili bomo individualno svetovanje in podporo občinam pri prijavi projektov na področju participacije ter organizirali zaključno konferenco z izmenjavo dobrih praks in mreženje.

< Vse aktualne novice