Skupnost občin Slovenije je v Festivalni dvorani Bled 18. maja organizirala redno letno skupščino 2022. Zbrane županje in župani so potrdili poročila o delu SOS za leto 2021, načrta dela za leto 2022 in kadrovski načrta SOS za leti 2022 in 2023, prav tako so na podlagi poročila nadzornega odbora SOS sprejeli finančno poročilo SOS za leto 2021 in finančni načrt SOS za leto 2022 ter predlog popravka članarine za leto 2023.

V nadaljevanju Skupščine SOS sta županja dr. Vladimir Prebilič in Tine Radinja, ki sta v projekt aktivno vključena, predstavila rezultate projekta Peer-To-Peer cooperation z iraško provinco Basra. V okviru projekta sta sodelovala z izmenjavo dobrih praks Podjetniškega inkubatorja Kočevje in Podjetniškega inkubatorja s co-working prostorom v Škofji loki na mnogih spletnih dogodkih, pa tudi na delavnicah v mestu Erbil v Iraku. Rezultat mnogih aktivnosti projekta je vzpostavitev podjetniškega inkubatorja v Basri ob koncu preteklega leta, pa tudi vzpostavitev spletne zaposlitvene platforme, ki bo služila celotni regiji Basra. Z njuno vzpostavitvijo so postavljeni temelji za večanje zaposlitvenih možnosti prebivalk in prebivalcev, zlasti mlajše populacije in žensk, do konca projekta, ki se zaključi 15. junija 2022 pa bo izdelan še akcijski načrt dolgoročnega razvoja in financiranja obeh dejavnosti.

V okviru istega programa financiranja Skupnost občin Slovenije izvaja tudi projekta Peer-To-Peer cooperation z iraško provinco Anbar, kjer se partnerstvo osredotoča na spodbujanje razvoja kmetijstva v regiji. Dosedanje projektne aktivnosti in načrtovano delo je predstavil župan Tadej Beočanin, ki v projektu sodeluje kot nosilec dobre prakse virtualne tržnice. Tudi v regiji Anbar je projektno delo že obrodilo sadove, saj je uspešno vzpostavljen in opremljen Kmetijski razvojni center. Trenutno je v teku izvedba spletnih izobraževanj na področju organizacije dela takšnega razvojnega centra na področju kmetijstva ter vrsta usposabljanj na področju pridelavi zelenjave, trženja kmetijskih proizvodov in gojenja rib.

Vzajemno sodelovanje lokalnih skupnosti EU z iraško vlado poteka v okviru programa “Podpora okrevanju in stabilnosti Iraka z lokalnim razvojem„ ki ga financira EU in izvaja Razvojni program Združenih narodov (UNDP) v Iraku.

V nadaljevanju je predstavnik SOS predstavil aplikacijo za vizualizacijo občinskih podatkov SOS, ki je bila razvita v letu 2021. Aplikacija vsebuje vse podatke o proračunskih prihodkih in odhodkih (razvrščene po ekonomski, funkcionalni ter programski klasifikaciji), podatke o prebivalstvu, osnovnih občinskih podatkih (površina, dolžina lokalnih cest), …, ki jih uporabniki lahko koristijo za vizualizacijo podatkov za posamezno občino ali pa za primerjavo med občinami. Pri prikazovanju podatkov je možen prikaz prihodkov/odhodkov na prebivalca, kar omogoči primerjavo med različnimi občinami. Omogočena je izbira občin po kategorijah (mestne občine, občine s sedežem upravne enote, ostale občine), možna je primerjava občin po številu prebivalcev ali pa izbira po imenu občine. Aplikacija je zasnovana tako, da omogoča njen nenehen razvoj in nadgradnja. Občine vabimo, da se v primeru interesa za uporabo za podrobnejše informacije in najem aplikacije obrnejo na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si. 

< Vse aktualne novice