• Domov
  • Novice
  • JASNA GABRIČ V DRŽAVNEM ZBORU O ŠOLSKI PREHRANI

Na odboru za izobraževanje, znanost, šport in mladino v Državnem zboru, ki se ga je v imenu Skupnosti občin Slovenije udeležila njena podpredsednica Jasna Gabrič, je bil obravnavan Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o šolski prehrani, ki ga je vložila skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Matjaž Han). Predlog je bil, da bi se topel obrok v času šolanja na daljavo zagotovil vsem osnovnošolcem, ki bi se nanj prijavili. Predlog zakona je določal pravico otrok do šolske prehrane (kosila) v obliki osebnega prevzema in lokalnim skupnostim opcijsko omogočal brezplačno dostavo kosila upravičenim učencem, kjer lokalne skupnosti ocenijo, da je to smiselno in izvedljivo ter določal, da stroške te dostave krije državni proračun.

Podpredsednica SOS, Jasna Gabrič je na seji predstavila pripombe SOS. Te so se nanašale na dikcijo šolske prehrane, saj je mišljena zgolj organizacija toplega obroka, torej kosila, in ne šolske prehrano v celoti (ker ta vsebuje tudi zajtrk in malice). V imenu SOS je predlagala tudi, da se naj v zakonu navede, da občina organizira prevoz samo za tiste učence, ki zaradi objektivnih razlogov (npr. razdalja), ne morejo prevzeti hrane na lokaciji. Glede upravičenih otrok je predlagala še možnost, da bi šole, ki poznajo specifične situacije učencev, lahko na seznam brezplačnih prejemnikov same dodale otroke, ki so zardi krize depriviligirani a še nimajo ustrezne dokumentacije.

Iz obrazložitev zakona je izhajalo, da, bi občine lahko dostavo obrokov izvajale skupaj s civilno zaščito, gasilskimi enotami, rdečim križem ali mladinskimi centri, taborniki in skavti. Jasna Gabrič je izpostavila, da je povezovanje med lokalnimi akterji dobrodošlo in krepi lokalno skupnost, vendar je opozorila, da prostovoljcev več ni toliko kot v prvem valu, ker so v službah, poleg tega pa je okužb med prebivalstvom veliko več in so ljudje tudi zaradi tega doma. Zato je predlagala, da bi se občine za dostavo povezale s trenutno zaprtimi gostinskimi podjetji, katerim bi namenile obljubljena država sredstva za transport. Tako bi se tudi pomagalo lokalnemu gospodarstvu. V pripombah je SOS k tej temi opozorila še na vprašanje normativov za varno dostavo živil preko občinskih društev/organizacij (npr. HACCP, ali je potrebno paziti na kakšne higienske omejitve glede na nevarnost okužbe – zaščitna oprema) in dodatne stroške.

Po razpravi na seji so člani odbora iz koalicijskih strank predlog dopolnitve zakona zavrnili, ker vlada topel obrok ureja že v šestem protikoronskem paketu. Opozorili so, da je predlog opozicijskih strank osredotočen zgolj na osnovnošolce, medtem ko PKP6 omogoča dostop do toplega obroka tudi dijakom. Vendar le tistim iz socialno ogroženih družin. Do brezplačnega toplega obroka bodo tako v času šolanja na daljavo zaradi epidemije upravičeni le učenci in dijaki iz družin, kjer povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 382,82 evra (3. dohodkovni razred otroškega dodatka oziroma 2. razred državne štipendije) ter učenci in dijaki nameščeni v rejniških družinah.

< Vse aktualne novice