• Domov
  • Novice
  • Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanje delovnih mest v Pomurju

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 27.2.2015 v Uradnem listu RS in na svojih spletnih straneh objavilo Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju izvajanja zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v osnovna sredstva pri postavitvi novega proizvodnega obrata, širitvi obstoječega obrata ali začetku nove dejavnosti, ki pomeni temeljito spremembo proizvoda ali proizvodnega procesa v obstoječem proizvodnem obratu (s pomočjo racionalizacije, diverzifikacije ali modernizacije) ter ustvarjanje novih delovnih mest, povezanih z začetno investicijo. Investicija se mora izvajati na območju občin Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Ormož, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Središče ob Dravi, Sveti Jurij, Sveti Tomaž, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana ali Veržej (upravičeno območje). Prijavitelji lahko oddajo vlogo za posamezen sklop javnega razpisa, odvisno od višine investicije. Za sofinanciranje investicij v okviru sklopa A morajo celotni skupni stroški investicije (vključno z vsemi davki) znašati najmanj 27.111,00 evrov oziroma največ 135.556,00 evrov, za sofinanciranje investicije v okviru sklopa B pa najmanj 135.557,00 evra (vključno z vsemi davki). Višina razpisanih sredstev je 2.000.000,00 evrov. Okvirna višina razpisanih sredstev za sklop A je 500.000,00 evrov za leto 2015, za sklop B pa 1.500.000,00 evrov za leto 2015. Obdobje, za katerega so namenjena razpisana sredstva, je proračunsko leto 2015. MGRT bo sofinanciral le upravičene stroške, nastale od oddaje vloge na razpis do najkasneje 23.10.2015 za pogodbeno dogovorjeno sofinanciranje v letu 2015. Navedeni datum je skrajni rok za oddajo zahtevkov na ministrstvo za sofinanciranje za sredstva dodeljena v letu 2015. Odobrena, vendar se neporabljena sredstva iz leta 2015 ne morejo prenašati v naslednja leta. Rok za prispetje vloge (obrazci in priloge) je 26 marec 2015, do 12. ure. Vlagatelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni s sklepom v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog. Razpis lahko v celoti najdete tukaj


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice