V sredo, 14.6.2017 je v občini Medvode potekal informativni posvet z naslovom »Priprave na NUSZ v letu 2017 za kakovostno izvedbo NUSZ v letu 2018/2019 – Kako do več (stabilnega) denarja za investicije občin z boljšim upravljanjem nepremičnin «, ki ga je organizirala Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za finance, Ministrstvom za okolje in prostor, Geodetsko upravo Republike Slovenije, Finančno upravo Republike Slovenije ter Ministrstvom za javno upravo.

Jože Novak, ki je moderiral posvet, je uvodoma povedal, da je glede na časovni zamik sprejetja novega Davka na nepremičnine in Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin sistem odmere NUSZ še vedno zelo aktualen, informativni posvet na to temo pa nujno potreben in koristen, da bodo občine lahko ukrepale še pred koncem leta.

Nato je besedo predal Tilenu Božiču, državnemu sekretarju Ministrstva za finance, ki je v uvodnem nagovoru podal informacije o izvajanju NUSZ v prehodnem obdobju, ter glede priprav in izvedbe drugega sistemskega množičnega vrednotenja nepremičnin v letih 2017/18.

Veliko zanimanje za dodatne informacije glede pravilnosti odlokov o NUSZ in kako odpraviti napake v odlokih, je kazala tudi razmeroma številčna udeležba prijavljenih (90 prijavljenih). Udeleženci so na posvetu dobili izčrpne informacije, hkrati pa so sodelovanje in predstavitve sodelujočih govorcev na posvetu omogočile odlična izhodišča za konstruktivno razpravo. V razpravo se je vključila tudi Ema Pogorelčnik iz Geodetske uprave RS, ki je podala pojasnila na vprašanja glede kakovosti podatkov REN, ter povedala, da spodbujajo občine, da se obrnejo na njih v primeru predhodne preveritve podatkov. Glede pobude, da bi lahko obstajal portal za opozorila, kadar podatki REN niso ustrezni je povedala, da je GURS že vključen v projekt e-prostor (ki bo zaključen leta 2021), katerega namen je prenoviti informacijski in tudi opozorilni sistem, ki bo namenjen strokovni javnosti in občinam.

Da boste občine lahko pravočasno (še v letu 2017) pripravile nove kvalitetne občinske Odloke o NUSZ za leto 2018/19, ki bodo v skladu s priporočili ministrstev, spodaj prilagamo gradiva predstavljena na letošnjem posvetu k posameznim vsebinskim sklopom posveta:

OCENA IZVAJANJA PRIPOROČIL MINISTRSTEV OBČINAM in IZBOLJŠANJE PRAKSE IZVAJANJA NUSZ V PREHODNEM OBDOBJU ter ZMANJŠANJE TVEGANJ OBČIN ZA PRORAČUNSKE PRIHODKE NUSZ v LETIH 2017/2018/2019

PRIPRAVA IN POSODOBITEV ODLOKOV O NUSZ ZA LETO 2018/19

POVEČANJE OBSEGA PODATKOV IN IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI PODATKOV ZA ODMERO NUSZ V LETU 2018/19 TER ZA BODOČO ODMERO DAVKA NA NEPREMIČNINE, UPORABA IN IZBOLJŠANJE OBČINSKIH PODATKOV TER PODATKOV REN O STAVBAH IN STAVBNIH ZEMLJIŠČIH 

  • Izboljšanje prostorskih podatkov za dosego boljšega upravljanja s prostorom in več sredstev za razvoj, MAG. EDVARD MIVŠEK, Geodetski inštitut RS in BARBARA RADOVAN, generalna direktorica, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja 
  • Predstavitve primerov dobrih praks občin, ki so posodobile podatke glede na priporočila ministrstev za izvajanje NUSZ v prehodnem obdobju; ocena stanja, priporočila občinam in državi za izboljšanje obsega in kakovosti geolociranih podatkov za izvajanje NUSZ, vrednotenje in obdavčitev nepremičnin:

– Mestna občina Kranj, JANEZ ZIHERL in Digi data d.o.o, MATJAŽ GRILC 

– Kaliopa d.o.o., mag. SLAVKO GERČER, direktor 

– Realis d.o.o., MIHA POŽAUKO, skupina PISO 

IZVAJANJE ODMERE NUSZ V LETIH 2016/17 IN OPOZORILA ZA PRAVOČASNO ODPRAVO NAJBOLJ POGOSTIH NAPAK IN PRITOŽBENIH RAZLOGOV ZA BOLJ KAKOVOSTNO IZVAJANJE NUSZ V LETIH 2018/19

DRUGO GENERALNO VREDNOTENJE NEPREMIČNIN V SLOVENIJI V LETIH 2017/2019 IN SODELOVANJE OBČIN

Vsem sodelujočim in udeležencem posveta se ponovno zahvaljujemo za sodelovanje!

Slike s posveta najdete v galeriji na tej povezavi.

< Vse aktualne novice