• Domov
  • Novice
  • Kako obračunati in izplačati dodatke za župane in županje po ZNUPZ

Po večmesečnih prizadevanjih Skupnosti občin Slovenije, da se v okviru vrednotenja in nagrajevanja tistih, ki so aktivo delovali tudi v času pandemije,  prepoznajo tudi vložki županj in županov, podžupanj in podžupanov ter direktorjev in tajnikov občinskih uprav je Državni zbor  7. 7. 2021 sprejel Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva (v nadaljevanju: ZNUPZ), ki v 42. členu določa:

županom in podžupanom, ki funkcijo opravljajo nepoklicno, v času razglašene epidemije COVID-19 pripada dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v višini 200 eurov mesečno. Če funkcije ne opravljajo ves koledarski mesec oziroma če epidemija COVID-19 ni razglašena za ves koledarski mesec, so upravičeni do sorazmernega dela dodatka, glede na število dni opravljanja funkcije v posameznem koledarskem mesecu in glede na število dni razglašene epidemije COVID-19 v posameznem koledarskem mesecu. Pa tudi, da  dodatek iz prejšnjega odstavka v isti višini in pod enakimi pogoji pripada tudi direktorjem občinskih uprav in načelnikom upravnih enot.”

Ker so določila zakona zelo splošna in so se na sekretariat SOS že obrnile številne občine z mnogimi vprašanji, povezanimi z izvršitvijo teh določil, smo se v želji pridobiti odgovore obrnili na pristojna ministrstva, od katerih smo prejeli informacijo, da  bodo občine v nekaj dnevih prejele jasna navodila glede izplačila ter obračunavanje dodatka za županje, župane ter ostale opredeljene v členu.  Tako so s strani ministrstva predlagajo, da občine z izplačili počakate na prejeta navodila.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice