• Domov
  • Novice
  • Kako odmerjati NUSZ v letih 2022 in 2023 in usmeritve za naslednja obdobja

V četrtek, 4. 11. 2021 je SOS v sodelovanju z Ministrstvom za finance (MF), Ministrstvom za okolje in prostor (MOP), Geodetsko upravo Republike Slovenije (GURS) in Finančno upravo Republike Slovenije organizirala seminar glede novih usmeritev in priporočil za občine za naslednje obdobje odmere NUSZ za bolj uspešno zagotavljanje proračunskih sredstev občin za razvoj in investicije v prihodnjih letih.

Na dogodku, ki ga je moderirala ga. Marinka Konečnik Kunst so predstavniki MOP, Lidija Balantič, Marjetka Čuš in mag. Matija Kralj predstavili podatke o predmetu odmere, oprostitve in splošne usmeritve za občine za naslednje obdobje odmere in zakonitost odlokov o NUSZ in izkušnje iz preteklih let. Predstavnica GURS, Ema Pogorelčnik  je predstavila način urejanja podatkov in spremembe pri vodenju podatkov nepremičninskih evidenc. Mag. Sonja Urankar iz MF pa je predstavila prenovljena sistemska priporočila za izboljšanje sistema NUSZ.

Na seminarju je sodelovalo več kot 120 udeležencev, ki so tekom seminarja zastavili mnogo vprašanj na katera so prejeli odgovore neposredno.

< Vse aktualne novice