• Domov
  • Novice
  • Kako preseči ovire in prepoznati potrebe žensk v lokalni politiki

V okviru raziskovalnega dela projekta OPENN so projektni partnerji izvedli študijo o ovirah in potrebah kandidatk na lokalnih volitvah, v katero je bilo vključenih okrog 170 žensk (izvoljene in neizvoljene kandidatke na lokalnih volitvah). Rezultati analize so pokazali, da je 65% vseh vprašanih dobilo spodbudo k razmišljanju o kandidaturi s strani ljudi iz političnih krogov, 64% s strani ljudi iz lokalnega okolja, 60% pa je o kandidaturi razmišljalo samih. 79% vprašanih se je za kandidaturo odločilo zaradi nezadovoljstva s trenutnim stanjem v lokalnem okolju, 78% iz želje po sodelovanju pri političnem odločanju na lokalni ravni, 72% vprašanih zaradi konkretnih problemov v lokalnem okolju in 62 % zaradi nezadovoljstva s trenutno politično opcijo. Največ vprašanih – 76% meni, da so bile izvoljene zaradi dobrega poznavanja problematike lokalnega okolja, 71% zaradi postavitve na izvoljivo kandidatno mesto ter 67% zaradi prepoznavnosti stranke oz. liste. Manj kot tretjina tako izvoljenih (31%) kot neizvoljenih (32%) anketirank je navedla, da bodo na naslednjih volitvah ponovno kandidirale. Po mnenju respondentk oviro pri izvolitvi v prvi vrsti predstavlja ženskam nenaklonjeno okolje, saj je svoje okolje kot ženskam naklonjeno prepoznalo le 14% respondentk. Pri odločanju za kandidaturo anketiranke oviro  vidijo  tudi v osebnih oz. zasebnih dejavnikih: 39% jih vidi težavo v usklajevanju političnega in družinskega življenja, 37% v pomanjkanju znanja in izkušenj o političnem delovanju, 33% pa v izpostavljanju otrok oz. družine javnosti. 61% respondentk meni, da bi se za vstop v politiko odločilo več žensk, če bi na pomembnih pozicijah moči bilo več žensk, 46% jih meni, da je potrebna reorganizacija dela v politiki na družini prijazen način, 36% pa jih meni, da bi ženske spodbudila vzpostavitev sistema mentoric ter posebnih ženskih skupin.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice