• Domov
  • Novice
  • Kako s proračunskimi mehanizmi učinkovito spodbujati trajnostni razvoj na lokalni ravni

V petek, 15.9.2017 je Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj,  v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije organizirala posvet z naslovom Napredne občine Slovenije: lokalnim skupnostim prijazni proračuni. Prepoznavanje pomembnosti ekonomskih inštrumentov za izvajanje trajnostnih občinskih politik je s svojo udeležbo potrdilo več kot 60 udeležencev – predstavnikov občin, razvojnih agencij in stanovskih združenj, Državnega sveta, ministrstev, pristojnih za razvoj, finance, lokalno samoupravo, gospodarstvo ter okolje in prostor, Računskega sodišča, akademske sfere ter slovenske razvojne banke.

»Trajnostni razvoj se lahko začne na lokalni ravni in z občinskimi financami ga je mogoče učinkovito spodbuditi«, so se strinjali govorci na petkovem posvetu. Med drugimi so bile predstavljene naslednje izkušnje naprednih tujih in domačih občin:

  • inovativni javno-finančni mehanizem notranjih naročil (»intracting«) za podporo energetski tranziciji v Mestu Stuttgart,
  • participativni proračun in spodbujanje podjetništva v občini Ajdovščina,
  • razvoj pametnih omrežij v občini Idrija,
  • sistem upravljanja z energijo v občini Škofja Loka ter
  • priprava in pospeševanje financiranja za investicije v trajnostno energijo na območju Primorskih občin.

Če ste posvet zamudili in vas zanimajo relevantne politične smernice ali pa domače in tuje dobre prakse, vabljeni na spletno stran, kjer se nahajajo predstavitve in video posnetki govorcev.

< Vse aktualne novice