• Domov
  • Novice
  • Kakšne finančne posledice prinaša občinam predlog sprememb in dopolnitev Energetskega zakona?!

V parlamentarnem postopku je Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona, 2506-VII, 22.12.2017, Predlog zakona – zadeva EZ-1B. Ne Vlada RS, niti Državni zbor občin ali njihovih reprezentativnih združenj nista vključila v pripravo sprememb ali pozvala k oddaji mnenja, kar ni sporno glede na vsebino sprememb, ki se niso nanašale na občine.

Pri drugi obravnavi predloga zakona na MDT, na 37. redni seji odbora za infrastrukturo, okolje in prostor je predložen amandma, ki je lahko izredno problematičen za občine, saj neposredno vpliva na proračune občin. Amandma 2506-VII (K 2. členu) je bil na odboru sprejet z naslednjo vsebino:

V 20. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

»(3) Za zagotovitev stabilnega investicijskega okolja za investitorje v hidro elektrarne, se najvišji možni seštevek vseh dajatev in nadomestil, ki jih plača koncesionar (npr. koncesija, vodno povračilo in nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča) za hidro elektrarne z inštalirano močjo večjo od 10 MW, določi največ 14 % njihovega prihodka iz prodaje električne energije.«.

Glede na to, da gre za skrajšani postopek in da je obravnava ter odločanje o sprejemu predloga tega zakona že uvrščena na 38. redno sejo Državnega zbora je SOS posredovala zahtevo na predsednika Državnega zbora po posredovanju ocene finančnih posledic za občinske proračune, na občino natančno. Ob tem je SOS pozvala, da se zakonodajni postopek dopolni tako, da bodo občine obveščene in pozvane k mnenju tudi ob takšnih primerih amandmajev, ki se nanašajo na naloge ali imajo finančne posledice v proračunih občin. Dopis si lahko preberete TUKAJ.

Danes je SOS prejela odgovor predsednika Državnega zbora, TUKAJ. Kjer pa je predvsem sporno dejstvo, da ni bil podan odgovor na poziv po posredovanju finančne ocene posledic za občinske proračune.

Zato je bil posredovan odziv (TUKAJ). Glede na pristojnosti predsednika Državnega zbora in glede na postopek sprejemanja predpisa ter ob dejstvu, da bi naj poslanci in poslanke o predlogu odločali že jutri, teh podatkov tudi ne bomo prejeli.

Zato bo SOS nadaljevala z vsemi možnimi aktivnosti proti uveljavitvi takšnega predpisa, ki posega v naloge oziroma proračune občin.

< Vse aktualne novice