• Domov
  • Novice
  • Razprava o skladnem videzu prostorskih posegov v občinah

Osmo spletno srečanje članic in članov ožje delovne skupine za pripravo odloka o urejanju podobe naselij in krajine pri SOS je potekalo v sredo, 6. januarja 2021. Prisotne in prisotni so nadaljevali z obravnavo pogojev, ki bi se v nastajajočem odloku upoštevali za elemente, ki se pojavljajo v prostoru in so pomembni za urejeno podobo Slovenije. Zbrani so razpravljali o videzu devetnajstih elementov v prostoru in sicer o javni opremi in površinah, zelenih elementih, obsežnejših posegih v odprtem prostoru, odprtih objektih, napeljavah in drugem. Pri tem so se osredotočili na kriterije kot so materiali, barve, oblike, lege, načini vgradnje in drugi parametri. Ožja delovna skupina je to fazo dela prepoznala kot ključno, zaradi česar jo bo podrobno obravnavala tudi prihodnjič.

 

 

< Vse aktualne novice