• Domov
  • Novice
  • Kmalu vzorčna notranja pravila za vse občine

Skladno z 18. členom Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva in arhivih je za vsako posamezno občino zavezujoč sprejem oziroma izdelava notranjih pravil, ki urejajo zajem, pretvorbo in hrambo gradiva v digitalni obliki.

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da ker je priprava in potrditev lastnih notranjih pravil za posamezno občino izjemno zahteven in dolgotrajen postopek, smo v SOS sklenili partnerski dogovor s podjetjem Virtuo d.o.o., ki je izdelalo Vzorčna notranja pravila za občine.

Vzorčna notranja pravila so bila v sredini meseca novembra vložena v presojo in potrditev na Arhiv RS. Iz Arhiva RS smo že pridobili pozitivno mnenje glede vsebine Vzorčnih notranjih pravil brez zahtev po dopolnitvi oziroma dodatnem usklajevanju vsebine. V kratkem je pričakovano, da bodo izdali še odločbo s katero potrjujejo vložena Vzorčna notranja pravila.

Potrjena vzorčna notranja pravila bodo lahko prevzele in uporabile vse občine, ne glede na članstvo in sicer brezplačno s posredovanjem zahtevka za prevzem VNP pripravljavcu notranjih pravil (Virtuo d.o.o.).

V nadaljevanju je predstavljenih nekaj informacij glede vsebine in strukture Vzorčnih notranjih pravil:

  • Prevzem Vzorčnih notranjih pravil bo brezplačen za vse občine.
  • Vzorčna notranja pravila nimajo vključenih zavezujočih pogodb (npr. sklenitev pogodbe za storitev e-hrambe ali uporabo specifične programske opreme, občina sama izbere ponudnika za e-hrambo, ravno tako lahko uporabi katerokoli programsko opremo za upravljanje z gradivom v digitalni obliki).
  • Vzorčna notranja pravila nimajo omejitev glede na vrsto gradiva, ki je predmet zajema in e-hrambe (pisarniško poslovanje, finančno poslovanje, uradne evidence, spletno gradivo, elektronska pošta,…)
  • V vzorčna notranja pravila so vključeni in dokumentirani postopki zajema in hrambe gradiva za vsa področja, ki so omenjena v prejšnji alineji.
  • Vzorčna notranja pravila pokrivajo poslovanje vseh organov občine (občinski svet, nadzorni odbor, župan), kot tudi delo občinske uprave.
  • Zagotovljena je pregledna oblika VNP in jasna navodila za personalizacijo gradiva VNP.

V sodelovanju s podjetjem Virtuo d.o.o. bomo dodatno zagotovili izvedbo brezplačnih delavnic za predstavitev področja in vsebine notranjih pravil ter predstavitev gradiva Vzorčnih notranjih pravil z namenom, da pridobite čim več informacij, ki jih prinašajo notranja pravila v praksi.

Ker je stanje na tem področju po občinah različno in nekatere potrebujejo več ali manj pomoči pri uvajanju, je SOS prav tako pozvala različne zunanje izvajalce, ki se ukvarjajo z notranjimi pravili, da nam predložijo svoj interes in strukturo ponudbe, različni ponudniki z VNP namreč ponujajo različne storitve (uvajanje, usposabljanje, revizije, arhiviranje,…) in to različno vrednotijo. Občine bomo v kratkem seznanili tudi s prejetimi ponudbami oziroma s celotno zbrano ponudbo.

 


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice