• Domov
 • Novice
 • KNJIGA Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti

Pri založbi Lex localis  je izšla knjiga: Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/ z uvodnimi pojasnili avtorjev: prof. dr. Boštjan Brezovnik, prof. dr. Gorazd Trpin, prof. dr. Žan Jan Oplotnik, doc. dr. Franjo Mlinarič.

PDF različica knjige je dostopna s klikom na povezavo.

Tiskana različica knjige (trenutno je v tisku) bo poslana brezplačno (po 1 izvod) po pošti na naslove direktoric in direktorjev občinskih in mestnih uprav vseh 212 občin.

Vzorci aktov
Sodelavci inštituta so pripravili tudi naslednje vzorce občinskih aktov po Zakonu o pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/:

Akti občinskega sveta:

 • Odlok o pokopališkem redu (4. člen ZPPDdej)
 • Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v občini (5. člen ZPPDej)
 • Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v občini (32. člen ZGJS)
 • Sklep o določitvi višine grobnine v občini (34. člen ZPPDej)
 • Sklep o opustitvi pokopališča (52. člen ZPPDej)
 • Sklep o določitvi kraja, kamor se prenesejo posamezna nagrobna obeležja pred opustitvijo pokopališča, njihovega skrbnika ali način ohranjanja in situ ter uvrstitev grobov pomembnih osebnosti med skupne pokopališke objekte (52. člen ZPPDej)

Akti župana:

 • Sklep o določitvi osebe javnega prava za upravljavca pokopališča (27. člen ZPPDej)
 • Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje 24-urne dežurne pogrebne službe v občini (36. člen ZGJS) z razpisno dokumentacijo:
  • 1. Povabilo k oddaji prijave,
  • 2. Navodilo prijaviteljem za pripravo prijave,
  • 3. Dokumentacija za prijavo na razpis:
   • Prijava
   • Izjava o izpolnjevanju pogojev
   • Izjava o pridobitvi osebnih podatkov
   • Izjava o ustreznih tehničnih in kadrovskih zmogljivostih
   • Seznam tehničnih sredstev
   • Seznam kadrov
   • Izjava o referencah
   • Referenčno potrdilo
   • Program opravljanja dejavnosti javne službe z oceno stroškov
   • Ostale priloge
 • Pogodba o koncesiji za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v občini (39. člen ZGJS)
 • Pogodba o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v občini (z javnim podjetjem, javnim gospodarskim zavodom) (7. člen ZGJS, 50. člen ZJF)

Akti občinske uprave:

 • Odločba o izbiri koncesionarja za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v občini (37. člen ZGJS)
 • Soglasje izvajalcu pogrebne dejavnosti za opravljanje postopkov upepelitve (7. člen ZPPDej)
 • Prijava pokopa upravljavcu pokopališča (13. člen ZPPDej)
 • Soglasje za raztros pepela iz žare na določenem prostoru zunaj pokopališča ali na morju (18. člen ZPPDej)
 • Soglasje k pokopu stanovskih predstavnikov v grobnice verskih skupnosti (18. člen ZPPDej)
 • Soglasje za prekop posmrtnih ostankov pokojnika oz. žare (21. člen ZPPDej)
 • Pogodba o najemu groba (29. člen ZPPDej)
 • Soglasje za postavitev, popravilo, odstranitev spomenikov in drugih nagrobnih obeležij na območju pokopališča (36. člen ZPPDej)
 • Odločba o zavrnitvi soglasja za postavitev, popravilo, odstranitev spomenikov in drugih nagrobnih obeležij na območju pokopališča (36. člen ZPPDej)

Vsi vzorci so objavljeni na Portalu Lex localis.

Dostop do Portala Lex localis je omogočen naročnikom Portala Lex localis. Mesečna naročnina znaša 96,80 eur (v ceno ni vračunan 20% DDV). Od zneska mesečne naročnine se obračuna dostop do posameznega dokumenta (vzorca akta, mnenja, članka …) v skladu s cenikom. Za več informacij obiščite www.lex-localis.info (naročništvo, pogoji uporabe, cenik) ali pokličite na 02 250 04 58 oz.  pišite na info@lex-localis.info.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice