• Domov
  • Novice
  • Koalicija “posvojila” predlog amandmaja glede financiranja NVO

Na pobudo župana Marka Funkla in sprejet sklep Glavnega odbora SOS, se je sekretariat SOS posvetil problematiki financiranja nevladnih organizacij (občinskih društev itd), ki se v letošnjem letu soočajo s težavo, da so ukrepi za zajezitev širjenja epidemije močno posegli v možnost izvedbe programov, za katere so prejela razpisna sredstva. Veliko občin jim že dodeljenih sredstev ne želi odvzeti, a vendar se zastavlja vprašanje namenske porabe proračunskih sredstev. Občine razmišljajo o različnih ukrepih, od vračila sredstev do aneksov k pogodbam, a vendar je potrebna trdna pravna podlaga.

Sekretariat SOS je v sodelovanju s Centrom nevladnih organizacij izdelal predlog, da se v šesti protikoronski paket vključi amandma, s katerim bi občine imele možnost podaljšanja veljavnosti pogodb o sofinanciranju za programe in projekte v letu 2020, katerih izvedba ni bila mogoča ali pa bistveno otežena. Predlagali smo še, da se občinam, ki to želijo omogoči, da nevladnim organizacijam letos izplačajo celotne zneske iz veljavnih pogodb o sofinanciranju, medtem ko morajo o izvedenih aktivnostih poročati do konca leta 2021 in ne že v 180 dneh od prejema predplačila, kot to določa veljavni zakon o izvrševanju proračunov.

Predsednik Skupnosti občin Slovenije Peter Misja je k podpori predlogu pozval ministra Koritnika, prav tako pa na poslanke in poslance naslovil predlog amandmaja s pozivom, da ga posvojijo in predlagajo njegov sprejem. Koalicijska stran je to tudi storila in vložila predlog amandmaja, ki je dostopen tukaj. 

Amandma bo danes obravnaval Odbor za finance v Državnem zboru. Sam predlog zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (PKP6) je za obravnavo predviden 25. 11.2020. Takrat bo predvidoma jasno ali bodo rešitve, ki smo jih predlagali tudi sprejete.

< Vse aktualne novice