Zaradi večje in boljše informiranosti smo se na sestanku, ki je bil 6. septembra 2017 (SURS, Skupnost občin Slovenije, MGRT, AJPES) dogovorili, da v zvezi s predstavitvami, ki se tičejo novega načina poročanja in Registra nastanitvenih obratov pripravimo koledarček predstavitev in ga objavili na spletni strani skupnostobcin.si.

Več informacij o novostih najdete na spletnih straneh:

 

Opis Kraj Datum Ura
Samodejno pridobljeno iz zunanjega vira dne 2023-02-02 12:26:30

Koledar v Excel preglednici: RNO in eTURIZEM_koledar dogodkov_posodobljeno_5022018

Vabljeni vsi, ki organizirate dogodke, ki se tičejo novega načina poročanja in Registra nastanitvenih enot, da prispevate kratko informacijo za objavo v koledarju dogodkov na metka.lasic@skupnostobcin.si.

 

 


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice