Zaradi večje in boljše informiranosti smo se na sestanku, ki je bil 6. septembra 2017 (SURS, Skupnost občin Slovenije, MGRT, AJPES) dogovorili, da v zvezi s predstavitvami, ki se tičejo novega načina poročanja in Registra nastanitvenih obratov pripravimo koledarček predstavitev in ga objavili na spletni strani skupnostobcin.si.

Več informacij o novostih najdete na spletnih straneh:

 

Opis Kraj Datum Ura
Dnevi slovenskega turizma 2017
Register nastanitvenih obratov - poenostavitev poročanja, Zdenka Kajdiž, AJPES Program: https://www.slo…uporabna-znanja
Nordijski center Planica, Rateče, Slovenija- dvorana Čaplja 18.10.2017 17:30
Dogodek v Kopru za namestitvene obrate
Posvet o novostih na področju registracije nastanitvenih obratov in poročanja v turizmu Za nastanitvene obrate. Kontaktna oseba, prijave: tic@koper.si, 05-6646403. Organizatorji: MO Koper, Občine Piran, Izola in Ankaran Vabilo: https://skupnos…a-v-turizmu.pdf
Protokolarno-prireditvena dvorana sv. Frančiška Asiškega, 6000 Koper - Capodistria, Slovenija 23.10.2017 16:00
Posvet v Bohinju
Teme: •register nastanitvah obratov •novosti o načinu poročanja o namestitvi gosta AJPES-u vodenje evidenc gostov, obračun in plačilo turistične takse, poročanje za statistične namene •vprašanje in predlogi / Vabilo: https://skupnos…ktober-2017.pdf / Prijave: na recepciji TD Bohinj ali na naslov: info@bohinj-info.com do 20. 10 2017.
Krajevna skupnost Stara Fužina - Studor, STARA FUŽINA 53 B, 4265 BOHINJSKO JEZERO, Slovenija 24.10.2017 18:00
Za sobodajalce v Kranjski Gori
Predstavitev za sobodajalce v Kranjski Gori, v Ljudskem domu. Prijave in kontakt: vida.cerne@kranjska-gora.si
Borovška cesta 81, 4280 Kranjska Gora, Slovenija 25.10.2017 17:00
Dogodek v Mariboru
Organizator MOM in Zavod za turizem Maribor Pohorje za namestitvene obrate v Mariboru in 22 okoliških občinah. Vabilo: https://skupnos…lom-maribor.pdf
Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, Slovenija 02.11.2017 17:00
Dogodek na Bledu
Strokovni posvet za sobodajalce z območja občine Bled, predstavitev novosti v zvezi z registrom nastanitvenih obratov, načinu poročanja o nastanitvi gosta AJPES-u, vodenje, evidenc,.. Na posvetu bodo sodelovali tudi predstavniki Občine Bled, Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Bled, Bohinj in Železniki in policije.
Hotel Astoria Bled, Prešernova cesta 44, 4260 Bled, Slovenija 07.11.2017 17:00
Dogodek za Savinsko-Šaleško regijo
Izobraževalna delavnica v zvezi z novostmi pri poročanju podatkov v turizmu in obveznostjo vpisa v Register nastanitvenih obratov.
CDM Medgen borza, Rečica ob Savinji 61, 3332 Rečica ob Savinji, Slovenija 08.11.2017 09:00
Dogodek v Tržiču
posvet za sobodajalce o novostih eTurizem, s predstavniki AJPES, SURS in Policije; s krajšo predstavitvijo inšpektorice Medobčinskega inšpektorata Kranj Slavke Remic, ki na terenu opravlja nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse ter vodenjem evidenc.
Tržič, Slovenija 08.11.2017 16:00
Srečanje v Kamniku
Srečanje bo v ponedeljek, 13. novembra, ob 17. uri, v Domu kulture Kamnik (Velika dvorana). Organizator: Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik
Dom kulture Kamnik, Fužine 10, 1241 Kamnik, Slovenija 13.11.2017 17:00
Posvet Goriška
posvet o novostih: register namestitvenih obratov (RNO) in eTurizem
Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, Slovenija 14.11.2017 17:00
Dogodek za Občino Radovljica
samo za udeležence iz občine Radovljica in vabljene goste (ni odprtega tipa)
Hotel Krek, Hraška cesta 15, 4248 Lesce, Slovenija 15.11.2017 16:00
V Tolminu za sobodajalce
Za sobodajalce, za člane obrtne zbornice brezplačno, za ostale bo kotizacija. Kontakt: ooz.tolmin@ozs.si
Tumov drevored 15, 5220 Tolmin, Slovenija 16.11.2017 15:00
Dogodek v Portorožu
Posvet o novostih na področju registracije nastanitvenih obratov in poročanja v turizmu Za nastanitvene obrate. Kontaktna oseba, prijave: jana@portoroz.si 05-6748260. Organizatorji: MO Koper, Občine Piran, Izola in Ankaran Vabilo: https://skupnos…a-v-turizmu.pdf
Glavna dvorana Avditorija Portorož, Portorož, Slovenija 20.11.2017 16:00
Dogodek Bela krajina
Organizacija s strani občin Črnomelj, Metlika in Semič.
Kulturni center Semič, Prosvetna ulica 4, 8333 Semič, Slovenija 21.11.2017 18:00
Dogodek za turistične kmetije Gorenjske
Kmetijsko gozdarski zavod Kranj organizira predstavitev vpisa v register nastanitvenih obratov in poročanje o gostih in prenočitvah po novem, za vse nosilce turističnih kmetij Gorenjske.
Kranj Primskovo, Slovenija 11.12.2017 09:00
Samodejno pridobljeno iz zunanjega vira dne 2017-10-24 02:21:29

Koledar v Excel preglednici: RNO in eTURIZEM_koledar dogodkov_posodobljeno_23102017

Vabljeni vsi, ki organizirate dogodke, ki se tičejo novega načina poročanja in Registra nastanitvenih enot, da prispevate kratko informacijo za objavo v koledarju dogodkov na metka.lasic@skupnostobcin.si.

 

 


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice