Zaradi večje in boljše informiranosti smo se na sestanku, ki je bil 6. septembra 2017 (SURS, Skupnost občin Slovenije, MGRT, AJPES) dogovorili, da v zvezi s predstavitvami, ki se tičejo novega načina poročanja in Registra nastanitvenih obratov pripravimo koledarček predstavitev in ga objavili na spletni strani skupnostobcin.si.

Več informacij o novostih najdete na spletnih straneh:

 

Opis Kraj Datum Ura
Posvet o novostih na področju registracije nastanitvenih obratov in poročanja v turizmu v Zrečah
Posvet o novostih na področju registracije nastanitvenih obratov in poročanja v turizmu bo potekal v sejni sobi Hotela Dobrava, Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče. Organizator je LTO Rogla-Zreče, tic.zrece.lto@siol.net<mailto:tic.zrece.lto@siol.net>.
Cesta na Roglo 15, Zreče, Hotel Dobrava 29.01.2018 09:00
Izobraževalna delavnica na Ptuju
Mestna občina Ptuj v sodelovanju z AJPES, SURS in Policijo organizira izobraževalno delavnico oz. predstavitev na aktualno temo vpisa nastanitvenih obratov v Register nastanitvenih obratov in uporabo aplikacije e-turizem. Delavnica bo v torek, 30. januarja 2018 ob 10.00 uri v Veliki sejni dvorani Mestne občine Ptuj, Mestni trg 1.
Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj 30.01.2018 10:00
NOVOSTI NA PODROČJU VPISA V REGISTER NASTANITVENIH OBRATOV IN POROČANJE V APLIKACIJO E- TURIZEM
Občina Sevnica v ponedeljek, 5. februarja 2018 ob 12. uri, v prostorih Trškega dvorca pri Občini Sevnica organizira predavanje za ponudnike nastanitev: NOVOSTI NA PODROČJU VPISA V REGISTER NASTANITVENIH OBRATOV IN POROČANJE V APLIKACIJO E-TURIZEM (predavali bosta ga. Marijana Malus in ga. Andreja Papež, AJPES - Izpostava Krško). Na predavanju se bodo vabljeni ponudniki nastanitev v občini Sevnica seznanili z novostmi na področju vpisa v register nastanitvenih obratov in poročanjem v aplikaciji e-Turizem. AJPES je s 1. 12. 2017 vzpostavil Register nastanitvenih obratov in spletno aplikacijo za poročanje podatkov o gostih in prenočitvah (eTurizem), katerega bo od 1. 3. 2018 dalje potrebno v celoti spoštovati, saj poročanje v starem sistemu ne bo več mogoče.
SEVNICA, TRŠKI DVOREC 05.02.2018 12:00
Samodejno pridobljeno iz zunanjega vira dne 2018-04-25 02:54:46

Koledar v Excel preglednici: RNO in eTURIZEM_koledar dogodkov_posodobljeno_5022018

Vabljeni vsi, ki organizirate dogodke, ki se tičejo novega načina poročanja in Registra nastanitvenih enot, da prispevate kratko informacijo za objavo v koledarju dogodkov na metka.lasic@skupnostobcin.si.

 

 


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice