• Domov
  • Novice
  • Kolesarska pot “Evropska Amazonka” tudi čez Slovenijo
http://www.amazon-of-europe.com/si/

logo-aoe Iz Zveze Alpe-Jadran smo prejeli obvestilo o aktivnostih za vzpostavitev kolesarske poti, ki se bo razvila na območju načrtovanega čezmejnega biosfernega območja Mura-Drava-Donava med Avstrijo, Slovenijo, Hrvaško, Madžarsko in Srbijo.

Bodoče petdržavno UNESCO biosferno območje Mura-Drava-Donava (TBR MDD), poznano tudi kot »Evropska Amazonka« (AOE), pokriva površino okoli 1 milijona hektarjev ter povezuje 700 km toka rek Mure, Drave in Donave skozi pet držav (Avstrija, Slovenija, Hrvaška, Madžarska in Srbija). Za dobro delovanje in sprejem s strani lokalnega prebivalstva je potrebno vzpostaviti sistem trajnostnega turizma, ki bo prinesel vidne spodbude regionalnemu gospodarstvu. Cilj je, da se na osnovi zavarovanega območja omogočijo direktne ekonomske koristi ter poveča identifikacija lokalnega prebivalstva z biosfernim območjem.

Za nadaljnji socio-ekonomski razvoj biosfernega območja, WWF Avstrija v sodelovanju z EuroNatur želi podpreti vzpostavo čezmejne kolesarske poti in ustvariti edinstveno blagovno znamko za kolesarski turizem – Kolesarska pot »Evropska Amazonka« – skozi povezavo obstoječih in izgradnjo novih kolesarskih poti v regiji. Kot prvi korak v implementaciji so na osnovi sodelovanja z lokalnimi partnerji izdelali Koncept izvedbe (v slovenskem jeziku),ki bo podlaga za prihodnje projekte, ki jih želijo financirati s sredstvi EU.

Možnosti sodelovanja pri vzpostavitvi kolesarske poti “Evropska Amazonka” bo tema razprave jesenske seje upravljavnega odbora Zveze Alpe-Jadran, ki bo 20. oktobra 2016 v Krapini in se je bomo udeležili tudi iz SOS.alpeadria

< Vse aktualne novice