• Domov
  • Novice
  • Komisija Državnega sveta podprla predlog Zakona o vrtcih

V ponedeljek, 1. marca 2021 je potekala 59. seja komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj Državnega sveta, katere se je udeležil tudi predsednik SOS, Peter Misja. Na seji je bil obravnavan Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-H).

Predsednik Misja je izpostavil ključno izhodišče skupnosti, da morajo imeti občine, kadar gre za dogajanje na njihovem območju, ki ga morajo celo financirati iz svojih občinskih proračunov, tudi možnost avtonomnega odločanja. V tem kontekstu si tudi SOS prizadeva za sprejem ustreznih novih zakonodajnih rešitev, ki bodo občinam omogočale, da imajo vpliv na to ali se nek novoustanovljeni zasebni vrtec financira iz občinskega proračuna, v kakšni višini ali ne.

Predsednik SOS je še povzel, da se strinjamo s predlaganimi rešitvami, po katerih bi občine imele pravico do odločanja pri financiranju zasebnih vrtcev na svojem območju, saj gre tudi za eno finančno najobsežnejših v občinah in zato podpiramo predlog. Taka rešitev v ničemer ne omejuje ustanavljanja in delovanja zasebnih vrtcev, ampak le zagotavlja, da občina na svojem območju glede na potrebe in finančne zmožnosti vpliva na oblikovanje mreže vrtcev, ki jih (so)financira.

Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je glasovala in predlog zakona podprla z večino.

< Vse aktualne novice