• Domov
  • Novice
  • Komisija o debirokratizaciji, javnih naročilih in ustanavljanju občin

V četrtek, 21. 10. 2021 se je sestala Komisija za pravna in zakonodajna vprašanja pri SOS na svoji 6. redni seji. Člani so se opredelili do novega Predloga zakona o debirokratizaciji. V svojem stališču so poudarili nasprotovanje, da se z zakonom posega v materijo 14. zakonov, saj takšno spreminjanje zakonskih določb z drugimi zakoni povzroča nepreglednost in nestabilnost pravnega reda ter težave pri izvajanju. Rešitve ponekod posegajo v bistvena vprašanja in vsebino posameznih področij, ki bi jih bilo potrebno celovito reševati skozi področni predpis in na ta način razrešiti še preostale ovire, ki so se izkazale tekom izvajanja. Predlagali so celovite sistemske rešitve in predloge sprememb konkretnih zakonov.

Nadalje so se opredelili do Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij. Člani nimajo pripomb na predlog zakona in se strinjajo z nadaljevanjem postopka.

Podali so tudi pripombe in predloge na Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-3C), skrajšani postopek, EPA 1937-VIII, ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Danijel Krivec).

Na koncu so člani obravnavali tudi predlog spremembe Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju, ki je v vladni obravnavi, in se strinjali z dopisom združenj občin naslovljenim na ministra za javno upravo, v katerem se poudarja dejstvo, da bo predlog uredbe zgolj še povečal obstoječa nesorazmerja, saj ne upošteva niti razlik med posameznimi področji zagotavljanja javnih storitev niti ustanoviteljskih, upravljavskih in drugih razmerij med subjekti javnega upravljanja. Strinjajo se, da je za namen ohranitve oz. ponovne vzpostavitve plačnih sorazmerij nujno potrebno dvigniti plače tudi občinskih funkcionarjem (županjam/županom, podžupanjam/podžupanom). S spremembo uredbe, brez hkratnega dviga plač županom se bi anomalije v plačnem sistemu samo še povečale.

< Vse aktualne novice