• Domov
  • Novice
  • Komisija o novem Zakonu o podeljevanju koncesij in Zakonu o javno-zasebnem partnerstvu

Dne 31.3.2017 je v Mariboru potekala 2. seja Komisije za pravna in zakonodajna vprašanja SOS. Na seji so prisotni obravnavali predloge novega Zakona o podeljevanju koncesij in novega Zakona o javno-zasebnem partnerstvu, ki ga je SOS prejela v predhodno medresorsko usklajevanje. Ključna ugotovitev je bila, da je prvo navedeni zakon, s katerim se v slovenski pravni red prenaša Direktiva 2014/23/EU o podeljevanju koncesijskih pogodb, nedorečen in nomotehnično neurejen. Po navedbah pripravljavca predpisa se novi Zakon o javno-zasebnem partnerstvu sprejema zaradi sistematične normativne ureditve instituta javno-zasebnega partnerstva, saj je prejšnji oz. sedaj veljavni zakon urejal tako koncesije kot javno-zasebno partnerstvo. Zaradi sprejema Zakona o podeljevanju koncesij se je predlagatelj odločil, da se zaradi lažje preglednosti uredita oba instituta v ločenih zakonih. V zvezi s tem se postavlja smiselnost sprejema novega zakona, brez da bi se z zakonom odpravile težave, ki so se pri izvajanju sedaj obstoječega predpisa izkazale za problematične. Komisija se je prav tako opredelila do predloga Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju.

< Vse aktualne novice