• Domov
  • Novice
  • Komisija o predlogu rešitev za debirokratizacijo

Dne 14. 4. 2021 so članice in člani Komisije za pravna in zakonodajna vprašanja SOS obravnavali predlog Zakona o debirokratizaciji. Članice in člani so se strinjali, da predlogi ukrepov v obravnavanem zakonu dejansko ne pomenijo debirokratizacije javne uprave, ki bi poenostavila življenje državljanov in poslovanje podjetjem ter s tem prispevala k znižanju stroškov in odpravi administrativnih ovir. Predlagane rešitve ponekod posegajo v bistvena vprašanja, ki bi jih morali celovito reševati skozi področni predpis in na ta način razrešiti še preostale ovire, ki se pojavljajo. Prav tako se ne strinjajo, da se z zakonom posega v materijo 20 zakonov, saj spreminjanje zakonskih določb z drugimi zakoni povzročajo nepreglednost in nestabilnost pravnega reda ter težave pri izvajanju. Prav tako so izrazili bojazen, da ocena finančnih posledic predloga zakona na proračun ni realna. V zvezi z drugim delom zakona, s katerim se razveljavlja 207 zakonov in vse podzakonske predpise, izdane na njegovi podlagi, so bili kritični do zakonodajalca, ki bi moral sproti razveljavljati predpise, ki se zaradi poteka časa ali družbenih ali tehnoloških sprememb več ne uporabljajo, torej sproti dosledno udejanjati spoštovanje 154. člena Ustave RS. Lahko bi sprejel tudi zakon o razveljavitvi teh zakonov in ne situacije reševati skozi zakon, katerega cilj je debirokratizacija.

Sprejem zakona bi lahko zmanjšal pravno varnost in učinkovitost družbenih sistemov ter zaupanje v pravno državo. Kar pa zagotovo predlagatelju ni v interesu. Članice in člani so se strinjali, da je namen sprejema takšnega zakona vsem v interesu, temveč ne na tak način. Zato predlagajo, da država skupaj s predstavniki skupnosti občin pripravi sistemske spremembe področnih zakonov, ki bodo dejansko razbremenili tako ljudi in gospodarstvo kot tudi zaposlene v javni upravi.

< Vse aktualne novice