• Domov
  • Novice
  • Komisija občinskih redarjev o novih delovnih mestih v uredbi o sistemizaciji in o 26. členu predloga ZFO-1

Na 4. sestanku Komisije za občinsko redarsko službo se je sestala v prostorih Občine Medvode. Komisija je obravnavala pobudo, da se prevodi obvestila za prekrške (v skladu z evropsko uredbo EUCARIS) naredijo s strani SOS, stroški pa se pokrijejo s strani občin, ki jih bodo prevzele. Na ta način se bo strošek razdelil, občine pa bodo privarčevale, saj ne bo potrebno vsaki plačevati za svoje prevode. V sklopu obravnave predloga Uredbe o delovnih mestih občinskih redarjev, so pregledali predlagana nova delovna mesta v okviru občinskih redarstev. Pri pregledu so izpostavili nekaj vprašanj, predvsem pri zaposlovanju občinskih redarjev in določanju njihovega poizkusnega dela. Člani so obravnavali tudi Predlog novele ZFO-1, še posebej 26. člen (financiranje SOU). Prisotni so si bili enotni, da je predlagana rešitev neprimerna oziroma celo diskriminatorna do določenih področij. V nadaljevanju sestanka so člani govorili o poročilu sodelovanja v preventivni akciji uporabe mobilnih telefonov in sodelovanju z AVP. Na koncu so se še seznanili s stanjem  ZOR-ed , ki je bil 2.2. potrjen na odboru.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice