• Domov
  • Novice
  • Komisija SOS o osnutkih pokrajinske zakonodaje

V sredo, 13. 1. 2021 je na daljavo potekala seja Komisije za pravna in zakonodajna vprašanja SOS, na kateri so članice in člani obravnavali in pregledali osnutek pokrajinske zakonodaje (in sicer s poudarkom na osnutku Zakona o pokrajinah).

Prisotni so se strinjali, da je rok (1. marec 2021) do katerega naj bi bila podana mnenja na osnutke pokrajinske zakonodaje in pristojnosti pokrajin na sejah (mestnih) občinskih svetov prekratek oz. neugoden, zaradi zakonsko določenih obveznosti občin v tem obdobju (priprave zaključnih računov, rebalansov proračunov, sprejemanja proračunov) in razglašenih izrednih razmer, ko se seje (mestnih) občinskih svetov zaradi zagotovitve varnosti in preprečevanja okužb z virusom sklicujejo, kadar je res nujno in se trajanje poskuša čim bolj časovno omejiti. Zato je bil podan predlog komisije, da se rok za podajo mnenja (mestnih) občinskih svetov prestavi, vsaj na 1. maj 2021.

< Vse aktualne novice