Na pobudo SOS je v prostorih Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v ponedeljek 19. decembra 2016 potekala seja komisije SOS za turizem z eno točko dnevnega reda, to je predlog Zakona o spodbujanju razvoja turizma. Sestanek je bil sklican z namenom izmenjave mnenj in stališč med občinami in pripravljavci zakonskih sprememb. V Sekretariat SOS smo namreč prejeli že veliko predlogov in pripomb ter vprašanj, za katere smo ocenili, da zahtevajo obrazložitve. Na sejo so bili ob članicah in članih komisije vabljeni tudi predstavniki občin, ki so že poslali pripombe k predlogu zakona.

Državna sekretarka MGRT Eva Štravs Podlogar je pozdravila prisotne in povedala, da bodo prisluhnili predlogom in pripombam ter obrazložitvam, vendar se na sestanku, kot pripravljavci sprememb ne bodo opredeljevali. Predsednik komisije Peter Misja je povzel ključne vsebine in spremembe, ki so bile naslovljene na SOS s strani občin in ki se jim zdijo sporne:

  1. pavšalne turistične takse
  2. višina in delitev turističnih taks z STO
  3. oprostitve in znižanja turističnih taks
  4. liberalizacija turističnih vodnikov in
  5. destinacijske organizacije

K posameznim točkam je potekala razprava s pripravljavci, po kateri je komisija oblikovala predloge, ki so za občine sprejemljivi in bodo v pisni obliki naknadno naslovljeni pripravljavcem še v času javne razprave.

< Vse aktualne novice