• Domov
  • Novice
  • Komisija SOS za turizem obravnavala predlog ZGOS

24.3.2021 je Komisija SOS za turizem na spletni seji obravnavala predlog novele Zakona o gostinstvu. Predsednik komisije Peter Misja je opozoril, da je za nove naloge potrebno zagotoviti dodatna finančna sredstva, hkrati pa pozornost nameniti tudi digitalnim vidikom in zagotoviti orodja in predvideti rabo podatkov. S predlogom se občinam omogoča več možnosti in vzvodov za lokalno urejanje gostinstva, kar so prisotni pozdravili. S tem pa dobijo občine tudi več odgovornosti. Osnutek predvideva pripravo več občinskih aktov in izdaj soglasij: za urejanje obratovalnih časov gostinskih obratov, za urejanje kratkotrajnega oddajanja nepremičnin turistom in za urejanje izvajanja gostinskih storitev izven gostinskih obratov (premični obrati, kioski ipd.). Na seji je bilo poudarjeno, da je za pripravo občinskih aktov v zakonu potrebno zapisati primerne podlage, še posebej za področje nadzora, če želimo učinkovito izvajanje. Turistično bolj razvite občine so izrazile željo po enotnih smernicah oz. izhodiščih za pripravo občinskih aktov, bodisi iz prostorske zakonodaje ali kakšna druga izhodišča.

Suzana Zagorc iz ministrstva pristojnega za turizem je predstavila ključne spremembe zakona, splošneje določene vrste gostinskih obratov, popolnoma nov pristop k obratovalnim časom gostinskih obratov, nova ureditev kratkotrajnega oddajanja nepremičnin turistom, pri kateri je omenila težave pri nadzorstvu povezano s stanovanjskim zakonom in kot posebnost še uzakonjeno ponudbo vode iz pipe. Poudarila je, da gre za prvi predlog, ki pa ga želijo na ministrstvu izboljšati v sodelovanju z občinami in drugimi deležniki. Komentirala je delovno gradivo in izrazila hvaležnost za številne konstruktivne predloge, ki jih bodo z veseljem vključili v besedilo zakona v nadaljnjih fazah obravnave.

Ključni poudarki občin iz razprave so:

  • V zakonu je treba jasno zapisati pooblastila, ukrepe, tako za redarstva in občinske inšpekcije, ki bodo jasno opredelila možnosti ukrepanja
  • Ministrstvo naj preveri ali zakonska določila za kratkotrajno oddajanje dejansko rešujejo problem oddajanja po stanovanjskem zakonu
  • Merila za izdajo dovoljenj za opravljanje dejavnosti kratkotrajnega oddajanja nepremičnin je treba uskladiti s prostorskimi predpisi oz. predpisi s področja graditve objektov
  • Če po prostorski zakonodaji gostinska dejavnost ni možna, nihče ne more samo na podlagi ZGOS odpreti dejavnost. Občine bodo pri določanju območij to morale natančno opredeliti, kar pomeni, da nekdo lahko gostinski lokal odpre samo če mu to dopušča namembnost prostora (objekta) in v naslednji fazi se preveri v katerem območju se nahaja (po ZGOS) zaradi obratovalnega časa.
  • Občine bodo morale v teh območjih tudi natančno opredeliti, pod kakšnimi pogoji se lahko posameznim lokalom obratovalni čas omeji (pritožbe, kršitve, hrup…). Hrup se tukaj smatra po konceptu javnega reda in miru. Občine morajo v tem odloku natančno predpisati pogoje za glasbo, morebitno uvedbo varovanja lokalov v večernem času… in te podlage jim mora ZGOS omogočiti.
  • Prav je, da lokalna skupnost sama ureja ponudbo izven gostinskih obratov, glede na svoje prostorske specifike in namembnost prostora. Različne občine to že urejajo različno, npr. z odloki o rabi javnih površin ali o začasnih prodajnih mestih.

Predsednik se je zahvalil vsem sodelujočim in jih pozval, da še pošljejo predloge rešitev na Skupnost občin Slovenije, kjer bomo po potrebi organizirali še dodatno usklajevanje.

< Vse aktualne novice