• Domov
  • Novice
  • Komisija za proračun in javne finance o ZFO

Ker se je Ministrstvo za javno upravo odločilo, da v nadaljnjo proceduro sprejemanja uvrsti dva predloga sprememb zakonov (Zakon o financiranju občin in Zakon o lokalni samoupravi), četudi sta oba vse prej kot »usklajena oz. usklajevana« z občinami in, ker gre za zakona, ki sta za delovanje in financiranje občin izjemnega pomena (oba prinašata predloge rešitev, ki so za nadaljnji obstoj in razvoj občin zelo problematične) se je v torek, 13. junija 2017 v Ljubljani sestala komisija za proračun in javne finance. Članice in člani komisije so obravnavali predlog o spremembi pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine, predlog  sprememb in dopolnitev Zakona o financiranju občin, predlog sprememb in dopolnitev Zakona o lokalni samoupravi ter predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah.

Člani komisije so posebno pozornost namenili Zakonu o financiranju občin. Opozorili so, da je ob določanju višine povprečnine upoštevanje fiskalnih omejitev možno le na globalni ravni, nikakor pa ne neposredno v sistemu določitve višine finančnih sredstev za občine. S predlagano rešitvijo država popolnoma ruši sedanji sistem usklajevanja in pogajanja za višino povprečnine. Takšen kot se preoblikovani sistem financiranja občin kaže, so pogajanja popolnoma nepotrebna, saj ni več praktično ničesar, o čemer naj bi se pogajali oz. dogovarjali. Posebej so izpostavili, da se mora formula za izračun pripadajočih sredstev občinam približati dejanskim stroškom občin.  Vse od uveljavitve zdajšnjega sistema se  je na področju lokalne samouprave, na področju nalog in pristojnosti občin, na področju tehnološkega razvoja, na področju pričakovanj  občank in občanov zelo veliko spremenilo. Takratne občine in mestne občine niso več takšne kot so bile. Dodali so, da bi temu morale slediti spremembe tudi v formuli za izračun sredstev. Vendar je za to potreben razmislek, resen pregled nalog, ki jih občine opravljajo in temu, njihovim tekočim stroškom delovanja se mora približati sam model financiranja. Vedno bolj jasno se kaže, da je »fiktivna občina« na osnovi katere je bil sistem pripravljen, vedno bolj oddaljena od realnega delovanja zdajšnjih, realnih občin.  Zaključili so, da bo zato razkorak vedno večji in občine bodo vedno težje opravljale svoje naloge.

< Vse aktualne novice