• Domov
  • Novice
  • Komisija za prostor in Komisija za občinsko inšpekcijsko službo proti prenosu obveznosti

V sredo 15. junija sta se v Trzinu sestali Komisija za prostor in Komisija za občinsko inšpekcijsko službo. Na skupni seji so obravnavali osnutek gradbene in prostorske zakonodaje, s katero pripravljavec (MOP) želi prenesti nadzor nad enostavnimi objekti na občine.

Prisotni so bili soglasni, da nasprotujejo vsakršnemu prenosu pristojnosti izdajanja dovoljenj in nadziranja nad kakršnimi koli gradbenimi objekti na občine. Prisotni so bili enotni, da mora država zagotoviti rešitve vse na enem mestu na ravni države.

Komisija za prostor in Komisija za občinsko inšpekcijsko službo MOP-u predlagata, da se z zakonom omogoči, da občine z odloki urejajo in nadzirajo tiste posega v prostor, ki vplivajo na zunanji izgled naselij in prostora, ne pomenijo pa gradnje objektov.

V praksi bi ti pomenilo, da bi lahko občina z odlokom predpisala mesta za oglaševanje, in v kolikor bi se pojavil plakat izven določenega mesta bi ga lahko občinska inšpekcija odstranila. Občinska inšpekcija se ne bi ukvarjala z ogrodjem plakata, s tem se ukvarja gradbena inšpekcija (v kolikor gre za enostavni objekt) oziroma kmetijska inšpekcija v kolikor stoji na kmetijskem zemljišču, temveč bi se ukvarjala s samim plakatom. Občine bi tako poskrbele, da se videz mesta ne bi smetil.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice