• Domov
  • Novice
  • Komisija za prostor o vladnih predlogih gradbene in prostorske zakonodaje

V ponedeljek, 12.6.2017 je v Ljubljani potekala 4. seja Komisije za prostor. Članice in člani komisije so obravnavali vprašanje glede primerne višine zneskov komunalnih prispevkov za gradnjo kmetijskih objektov in vladne predloge prostorske in gradbene zakonodaje.

Uvodoma so člani govorili o komunalnem prispevku za kmetijske zgradbe in določenih visokih cenah. Strinjali so se, da bi komunalni prispevek moral biti določen čim bolj »realno«, zato pa bi bila potrebna večja toleranca za kmetijske stavbe (večji razpon), da bi imela vsaka občina manevrski prostor za ureditev oz. določitev znotraj toleranc, saj so občine različne.

V nadaljevanju so članice in člani komisije pozornost namenili vladnim predlogom Gradbenega zakona (GZ, EPA 1985 – VII),  Zakona o urejanju prostora (ZUreP – 2, EPA 2001 – VII) in Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID, EPA 1983 – VII), ki so bili predloženi v Državni zbor. Kljub temu, da so bili številni predlogi in pobude občin ob pripravi predlogov gradbene in prostorske zakonodaje upoštevani so člani ugotovili, da zakonodajni predlogi z občinami v določenih ključnih vprašanjih še vedno niso usklajeni (način prenosa inšpekcijskega nadzora nad enostavnimi objekti, da se obveznost plačila komunalnega prispevka uzakoni šele ob prijavi začetka gradnje,…), zato so oblikovali pripombe za uskladitev in izboljšanje predlogov zakonov.

< Vse aktualne novice