V sredo, 20.1.2021 je potekala 5. seja Komisije za prostor pri SOS. Članice in člani so govorili o novem predlogu Zakona o urejanju prostora, ZUreP-3, ki se nahaja v medresorski obravnavi. Ključna pripomba na predlog zakona se je ponovna nanašala na nestrinjanje s predlogom ureditve odmere komunalnega prispevka. Po besedilu predloga zakona plačilo komunalnega prispevka namreč več ne bo pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja, čemur občine absolutno nasprotujejo. Glede instituta občinskega urbanista so izpostavili, da je pristojnost občinskega urbanista predvsem tolmačenje prostorskih aktov in ne izdajanje mnenj in ugotavljanje ali je projektant pripravil projekt skladno s prostorskim aktom, zato rešitev ZUreP-3 v tem delu ne podpirajo. Obravnavali so tudi ostale za občine sporne člene zakona, ki jih bo SOS vključila v pripombe in posredovala na MOP.

< Vse aktualne novice