• Domov
  • Novice
  • Komisije SOS z Ministrstvom za zdravje o predlogu Zakona o dolgotrajni oskrbi

V prostorih Ekomuzeja hmeljarstva in pivovarstva Slovenije v Žalcu je dne 15. 9. 2020 potekala skupna seja Komisije za pravna in zakonodajna vprašanja, Komisije za proračun in javne finance in Komisije za socialo in zdravstvo pri Skupnosti občin Slovenije. Na seji so članice in člani obravnavali predlog  Zakona o nalezljivih boleznih in predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi. V zvezi s predlogom Zakona o nalezljivih boleznih so se prisotni strinjali, da iz predloga ni razvidna ocena finančnih posledic za občinske proračune, prav tako niso jasno definirane obveznosti in pristojnosti občin.

Seja se je nadaljevala z obravnavo predloga Zakona o dolgotrajni oskrbi. Uvodoma sta doc. dr. Jerneja Farkaš Lainščak, državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje in mag. Klavdija Kobal Straus, v.d. generalne direktorice Direktorata za dolgotrajno oskrbo, predstavili predlog ZDO in aktivnosti ministrstva v času javne obravnave ter predvidene aktivnosti za lokalne skupnosti. Sledila je razprava med predstavnicami ministrstva in članicami ter člani komisij. V pogovoru so bile razjasnjene nekatere nedorečenosti določil, predlagane izboljšave in podane pripombe. Predsednica komisije za pravna in zakonodajna vprašanja Melita Čopar, je v zvezi z oskrbo starejših izpostavila dejstvo, da so potrebne strukturne spremembe, spremembe socialnih storitev, pripraviti je potrebno podlage za nove storitve, nove oblike dela in zbiranja finančnih virov za zagotavljanje finančne stabilnosti in vzdržnosti sistema, zagotoviti je potrebno kakovostno koordinacijo med storitvami s področja zdravja in socialnih storitev. Udeleženci so se zato strinjali, da je skrajni čas, da se pristopi k pripravi Zakona o dolgotrajni oskrbi, ključno je da je dolgotrajna oskrba (državna) javna služba, ki se izvaja na nepridobiten način v okviru javne mreže, občine pa v sistemu dobijo tiste pristojnosti, ki so primerne njihovemu položaju. Seveda, da za te pristojnosti tudi prejmejo zadostna finančna sredstva.

Ob koncu je bilo dogovorjeno, da se ugotovitve in pripombe komisij, občin zberejo in pošljejo ministrstvu, v pričakovanju, da bodo pripravljene rešitve, ki bodo (finančno) vzdržne in izvedljive za vse ključne deležnike. Zato občine pozivamo za podajo vaših mnenj in stališč na predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi.

Prav tako bodo županje in župani predsedstva SOS skupaj s predstavniki ministrstva za zdravje in ministrstva pristojnega za socialo (na sejo sta vabljena resorna ministra) obravnavali predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi in nanj prejete pripombe ter v zvezi s tem sprejeli ključna stališča SOS.

< Vse aktualne novice