V torek, 9. januarja 2018 so se sestali predstavniki 22 občin, ki so izrazile interes za vzpostavitev konzorcija občin, ki bi v sodelovanju naslavljali različne priložnosti in izzive povezane z internetom stvari (IoT – Internet of Things).

SOS-PROPI, to je projektna pisarna, ki je vzpostavljena v sodelovanju SOS in zunanjih strokovnjakov, je pripravila vprašalnik o stanju in razumevanju IoT v občinah. Vprašalnik je že pred časom SOS poslal vsem občinam in predstavil namen, hkrati pa pojasnil, da izpolnjen vprašalnik predstavlja hkrati izražen interes za sodelovanje v bodočem konzorciju. V PROPI smo oblikovali projektno idejo o sestavi konzorcija slovenskih občin na področju uvajanja IoT rešitev v občinske ekosisteme. Osnovni namen konzorcija je sooblikovanje projektnih predlogov za skupno prijavo na načrtovanem razpisu Ministrstva za javno upravo (MJU) na področju IoT rešitev, ki ga le-ta načrtuje pomladi 2018. Pripravili smo predstavitev ozadja in koncept projekta IoT SLO in z njim seznanili občine. S konceptom se je predhodno seznanila tudi že Komisija SOS za e-poslovanje na 4. seji, ki je bila 25. oktobra 2017 v Ljubljani.

Vse občine in tudi njihove javne službe, ki so vprašalnik izpolnile, so prejele vabilo na omenjeno srečanje in večina se je prvega srečanja udeležila. Saša Kek je prisotne pozdravila in povedala, da je napovedan razpis Ministrstva za javno upravo za IoT, kar je bil povod za oblikovanje konzorcija, priložnosti na tem področju še veliko. Simon Mokorel je predstavil analizo vprašalnika, predlog sodelovanja in predlagane programe in nadaljnje potrebne aktivnosti. Predstavniki občin so v razpravi izrazili potrebe po novih znanjih s tega področja, izpostavili pomen skupnih standardov in skupne platforme, ki bo sprejemala raznovrstne podatke. Sama senzorska in aktuatorska omrežja so ocenili zgolj kot tehnologijo, ki jo naročiš na trgu, kot pomembno in potrebno pa so ocenili okolje, ki bo s tehnološkimi orodji znalo na podlagi podatkov v živo sprejemati odločitve in tako prispevati k izboljšanju kvalitete življenja občank in občanov. Priložnosti so izpostavili predvsem na področju upravljanja, kjer lahko s podporo digitalne tehnologije in pametnega okolja bistveno pozitivno vplivajo na občinske proračune.

Že po zaključku sestanka z občinami so se predstavniki SOS PROPI sestali tudi s predstavniki Ministrstva za javno upravo, kjer so jim predstavili potrebe in predloge občin tako z predstavitvijo analize vprašalnika, kot tudi glavnimi zaključki predhodnega sestanka. Hkrati so se seznanili z zadnjimi aktivnostmi ministrstva na področju priprave razpisa. Na ministrstvu trenutno pripravljajo podlage za platformo, ki bo občinam na voljo. S platformo bi poleg samega pretoka in hrambe podatkov želeli občinam ponuditi tudi že nekaj osnovnih aplikacij za podporo tem procesom. SOS PROPI je ministrstvo seznanil, da različne občine že imajo določene aplikacije, s katerimi obdelujejo podatke in predlagal, da na platformi omogočijo delitev le-teh. Z vprašalnikom so občine namreč že sporočile, na katerih področjih IoT že imajo rešitve in med njimi je vodovod, javna razsvetljava, stavbe, turizem in drugo.

 

< Vse aktualne novice