• Domov
  • Novice
  • Kopanje je dovoljeno povsod, kjer to ni izrecno prepovedano

“Kopanje je dovoljeno povsod, kjer to ni izrecno prepovedano” so bile najpogosteje izrečene besede druge seje Delovne skupine SOS ureditev vodnih površin za turizem in prosti čas, ki je potekala spletno 3. 2. 2021. Osrednja tema seje, ki jo je predlagal župan Občine Kidričevo, Anton Leskovar je bila kopanje v gramoznici Pletarje in podobnih vodnih telesih v drugih občinah. Vabilu predsednika delovne skupine SOS Davidu Klobasi, županu Občine Sveta Trojica, so se odzvali iz vabljenih državnih institucij, ki so bili prepoznani kot ključni deležniki ali nosilci različnih politik, ki neposredno ali posredno vplivajo na razvoj teh površin za turizem in prosti čas. Na seji so bili prisotni predstavnice in predstavniki MOP, ARSO, URSZR, NIJZ, GPU in drugi.

Občine so na seji izpostavile probleme in naslovile vprašanja, ki so posledica sprememb načina življenja, odzivanja lokalnih skupnosti na potrebe občanov po kakovostnem preživljanju prostega časa in na razvojne priložnosti ter zatečenega stanja pravnega reda. Slednji se ne spreminja v tempu, kot ga narekuje življenje je bilo ugotovljeno na seji in razumevanje kompleksnih pravil ni poenoteno ne na državni ne na lokalni ravni. Velik poudarek s seje je bil na varnosti kopalcev ob hkratnem zavedanju, da absolutne varnosti ni možno zagotoviti. K slednjemu je bilo večkrat izpostavljena potreba po pregledni zbirki pravil v obliki rokovnika za občine, ki bi z izpolnitvijo vseh nalog in ukrepov bile varne pred krivdno odgovornostjo za morebitne nesreče. Izraženo je bilo prepričanje, da lahko skupaj s pristojnimi državnimi institucijami pridemo do ustrezne rešitve za občine, ki bo s preglednim naborom pristojnosti občin zagotovila lažje izvajanje nalog in ukrepov, ki zagotavljajo varnost kopalcem in možnost kvalitetnega preživljanja prostega časa, varstvo narave in razvoj turizma. Seja je potekala v izredno konstruktivnem vzdušju in prisotnim omogočila vpogled v delo drug drugega, ter boljše razumevanje kompleksnega sistema, ki stoji v ozadju preproste osvežitve posameznikov v bližnji vodi na vroč poletni dan. Teh je s podnebnimi spremembami vse več.

< Vse aktualne novice