• Domov
  • Novice
  • LE ŠE KORAK DO FINANČNE RAZBREMENITVE OBČIN

Na seji Državnega zbora v prihodnjem tednu je za obravnavo predviden tudi Zakon o finančne razbremenitvi občin, ki lokalnim skupnostim prinaša finančne in administrativne razbremenitve. Zato je predsednik SOS Peter Misja na poslanke in poslance Državnega zbora posredoval pozitivno mnenje Skupnosti občin Slovenije k predlogu zakona.

Skupnost občin Slovenije v procesih zagotavljanja ustreznih finančnih sredstev za delovanje občin, urejanju različnih sistemov občin ter v procesih nižanja stroškov občinam, zelo aktivno deluje. Tako je bilo tudi v primeru Zakona o finančni razbremenitvi občin, ki je nastajal že v okviru prejšnje vladne koalicije in v katerega je bil vložen zelo velik trud predstavnic in predstavnikov skupnosti, nova vlada pa je z delom na finančni razbremenitvi občin, v sodelovanju s skupnostmi občin, aktivno nadaljevala. Tako je Skupnost občin Slovenije vseskozi delovala proaktivno in poleg mnogih sestankov z relevantnimi ministrstvi, sodelovala tudi v postopkih v Državnem zboru oz. odborih državnega zbora.

Predsednik SOS Peter Misja je v dopisu poslankam in poslancem izpostavil, da bo predlagani Zakon o finančni razbremenitvi občin slednjim znižal stroške delovanja, ob tem pa bo, na državno raven prenesel naloge, ki po temeljnem principu delitve pristojnosti med občinami in državo, sodijo na državno raven. Na nujnost ureditve področji in materije, Skupnost občin Slovenije opozarja že vrsto let. V svojem dopisu poslankam in poslancem je omenil še, da je bilo potrebnih celih 16 let, da je bilo slišano in razumljeno, da je financiranje obveznega zdravstvenega zavarovanja brezposelne osebe relikt preteklosti, da gre za del nekdanjega komunalnega sistema občin, ki nikakor ne sodi v sedanjo in drugačno ureditev občin in države. Prav tako je izpostavil, da je Skupnost občin Slovenije že vse od leta 2005 opozarja na problematično zakonsko ureditev, ki dejavnost mrliško pregledne službe opredeljuje kot javno službo v občinski pristojnosti. Občine za njeno uspešno, gospodarno in učinkovito zagotavljanje nimajo nobenih normativnih ali nadzornih vzvodov. Tudi tu gre za relikt preteklosti.

Izpostavil je še, da bo sprejem zakona v takšni vsebini merodajno vplival na investicijski potencial občin, kar je poleg izboljšanja nivoja povprečnine ter določitve sredstev za uravnoteženje razvitosti občin v višini 6% primerne porabe, ki bo nadomestilo sedanje sofinanciranje občinskih investicij, bistven korak k boljši in enakomernejši razvitosti občin in predvsem boljšem, bolj sodobnem servisu za občanke in občane.

< Vse aktualne novice