ZAHVALA

Skupnost občin Slovenije se iskreno zahvaljuje občinam, ki so se odzvale prošnji in povabilu pri pripravi projekta LIFE SOS ADAPT ter izrazile interes in zaupanje s poslanimi pismi podpore, ki smo jih že vključili v projektno e-prijavnico:

 

APAČE
BLED
BOHINJ
BRASLOVČE
BREŽICE
CELJE
CERKLJE NA GORENJSKEM
CERKNICA
CERKNO
CERKVENJAK
DIVAČA
DOBRNA
DOBROVNIK
DORNAVA
GORNJA RADGONA
GROSUPLJE
HAJDINA
HRPELJE-KOZINA
IDRIJA
JEZERSKO
KAMNIK
KANAL OB SOČI
KIDRIČEVO
KOMENDA
KOSTANJEVICA NA KRKI
KRANJ
KRANJSKA GORA
KRIŽEVCI
KRŠKO
LENDAVA
LJUBNO
LJUBLJANA
LJUTOMER
LOG DRAGOMER
LOGATEC
LUČE
MAJŠPERK
MARIBOR
MEDVODE
METLIKA
MURSKA SOBOTA
NAZARJE
NOVO MESTO
PODČETRTEK
POLZELA
POSTOJNA
PREBOLD
RAČE FRAM
RADLJE OB DRAVI
RAZKRIŽJE
REČICA OB SAVINJI
ROGATEC
RUŠE
SEVNICA
SLOVENJ GRADEC
SLOVENSKE KONJICE
SREDIŠČE OB DRAVI
SVETA TROJICA
SVETI ANDRAŽ
SVETI JURIJ V SG
ŠALOVCI
ŠENČUR
ŠKOFJA LOKA
ŠMARTNO OB PAKI
ŠMARJEŠKE TOPLICE
ŠOŠTANJ
ŠTORE
TABOR
TOLMIN
TRBOVLJE
TREBNJE
VITANJE
VODICE
VOJNIK
VRANSKO
VRHNIKA
VUZENICA
ZREČE
ŽELEZNIKI
ŽETALE
ŽIROVNICA

(Seznam občin sproti ažuriramo.)

Vse ostale občine, ki bi to še želele narediti vabimo, da se seznanite s projektno idejo in nam izpolnjene, podpisane in žigosane obrazce podpore pošljete na e-naslov sasa.kek@skupnostobcin.si. V kolikor bodo strežniške zmogljivosti, preko katerih je potrebno oddati e-prijavnico še delovale, bomo vključili tudi še vsa prejeta pisma do petka, 11.9.2015.

< Vse aktualne novice