Skupnost občin Slovenije je v lanskem letu pripravila projekt LIFE SOS ADAPT, s katerim je kandidirala na razpis programa LIFE, vendar projekt za sofinanciranje ni bil izbran. Aprila 2015 smo prejeli obvestilo Evropske komisije s priporočili in komentarji k prijavi. Komisija je ocenila, da bi bilo potrebno v projektu, s katerim se osredotočamo na prilagajanje podnebnim spremembam na lokalni ravni, izrazitejše sodelovanje z državno ravnjo. Glede na interes občin partneric, da projekt izboljšamo in ponovno kandidiramo za sofinanciranje, smo se povezali z resornim ministrstvom, predstavili projekt in oceno Evropske komisije ter povprašali o možnostih sodelovanja. Ministrstvo je prepoznalo pomembnost projektnih aktivnosti in tako se je kot partner v konzorcij pridružila Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO). Ob lanski prijavi smo občine zaprosili za pisma podpore in sodelovanje v projektnih aktivnostih kot zunanjih partnerjev in prejeli smo 64 podpisanih pisem podpore različnih občin, kar je v svoji oceni kot izredno pozitivno izpostavila tudi Evropska komisija. Zato smo 18. avgusta prošnjo za podporo in priložnost za sodelovanje ponovno poslali občinam in že prejeli prva pisma podpore.

Izpolnjene, podpisane in žigosane obrazce lahko pošljete do četrtka 10. septembra 2015 na e-naslov sasa.kek@skupnostobcin.si.

< Vse aktualne novice