• Domov
  • Novice
  • Matični odbor DZ RS podprl Zakon o finančni razbremenitvi občin

Skupnost občin Slovenije izraža veliko zadovoljstvo, da je Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo Državnega zbora RS na seji, ki je potekala 4. 11. 2020, potrdil predlog Zakona o finančni razbremenitvi občin.

Potrjen zakon poleg že predvidenih sprememb zakonov vsebuje še amandmaje koalicije, in sicer gre za: da bo sredstva za subvencioniranje neprofitnih najemnin prosilcem zagotavljala neposredno država in ne več občine; obveznost plačila nezgodnega zavarovanja, zavarovanja odgovornosti in pravne zaščite za gasilske službe bo prevzela država, sofinanciranje občin z romskimi naselji, poenostavitev kratkoročnega zadolževanja občin z vključitvijo v enotni zakladniški račun ter določitev sredstev za uravnoteženje razvitosti občin v višini 6% primerne porabe, ki bodo nadomestila sedanje sofinanciranje občinskih investicij. Na nujnost ureditve področja sofinanciranja investicij in na odpravljanje birokratskih ovir je opozarjal predsednik SOS, Peter Misja, na drugem sestanku delovne skupine za lokalno samoupravo, ki jo vodi minister za javno upravo, kjer so prisotni uskladili in dogovorili vsebine sprememb, ki jih je včeraj potrdil tudi odbor.

O nujnosti sprejema zakona in podpori koalicijskim amandmajem je včeraj v imenu Skupnosti občin Slovenije govoril podpredsednik SOS, dr. Vladimir Prebilič. Članice in člane odbora je opozoril, da z zakonom končno vzpostavljamo red na nekaterih področjih delovanja občin in na raven države vračamo naloge, ki po svoji osnovni funkciji ne bi smele nikoli biti v pristojnosti občin. Ob tem pa predlagani zakon niža stroške občin in s tem se več investicijski razvojni potencial občin.

Skupnost občin Slovenije že leta opozarja na vrednost investicijskega potenciala občin v nacionalnem strateškem načrtovanju in razvoju. To se je pokazalo tudi leta 2015, ko so občine zaradi zaključevanja prejšnje finančne perspektive s številnimi investicijami v svojih okoljih poskrbele za dvig družbenega bruto proizvoda za skoraj tretjino. Občine s svojimi številnimi pristojnostmi urejajo ključna področja življenja in dela ljudi (vrtci, infrastruktura, komunalna opremljenost, pogoji za delovanje socialnih, kulturnih, športnih vsebin,..). Zato, da to lahko, ob dostopu do evropskih sredstev, potrebujejo tudi lastna razvojna sredstva. Zato je ustrezna višina povprečnine, ki pokriva stroške izvajanja zakonskih nalog nujna, da občine lahko svoja razvojna sredstva namenjajo investicijam.

Predsednik Skupnosti občin Slovenije, Peter Misja, ocenjuje da z višino povprečnine, določitev sredstev za uravnoteženje razvitosti občin v višini 6% primerne porabe in podpora temu zakonu gredo v smeri vzpostavljanja ustreznejših pogojev za  delovanje in razvoj občin. V Skupnosti občin Slovenije takšnemu uresničevanju zavez dajemo polno podporo.

 

< Vse aktualne novice