• Domov
  • Novice
  • Medresorska DS za reševanje prostorske problematike Romov

V torek, 27. marca 2018 ter v četrtek, 29. marca 2018 se je v prostorih Direktorata za prostor sestala medresorska delovna skupina za reševanje prostorske problematike Romov. S strani SOS sta bila prisotna podžupan občine Kočevje, Predrag Bakovič in Jasmina Vidmar. Oba sestanka sta bila namenjena pripravi različnih zakonodajnih, organizacijskih, finančnih in drugih ukrepov, s katerimi se želi zaobjeti vsa ključna področja urejanja romskih naselij. Prvi sestanek je bil namenjen preverjanju možnosti za oblikovanje izvedljivega stanovanjskega modela, ki bi bil prilagojen posebnostim urejanja stanovanjskih razmer v romskih naseljih – prenos lastništva zemljišča, financiranje nakupa ali izgradnje stanovanjskih hiš kot neprofitnih stanovanj oz. bivalnih enot, možnosti za oblikovanje sklada, zagotavljanje minimalnih bivalnih objektov, oblikovanje minimalnega stanovanjskega standarda. Povabljeni so bili tudi predstavniki Stanovanjskega sklada RS. Na sestanku so prisotni iskali različne možnosti za izpeljavo zgoraj naštetih ukrepov. Na sestanek 29. marca 2018 so bili povabljeni predstavniki Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve ter enake možnosti, da bi skupaj preverili možne ukrepe s področja njihovih pristojnosti, vendar se sestanka brez opravičila niso niti udeležili. Zato bo delovna skupina nanje naslovila pisna vprašanja ter vztrajala, da se ministrstvo odgovorno odziva, kadar gre za področja njihovega delovanja.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice