Pred časom smo občine seznanili informacijami prejetimi iz MF v zvezi s sistemom MFERAC in prizadevanji ministrstva na tem področju.

Dopis MF s prilogo: UVAJANJE SISTEMA MFERAC V OBČINE v1 6 (2)

MFERAC, katerega lastnik je MF, je celovit informacijski sistem (ERP), ki pokriva ključne funkcije izvrševanja proračuna, vodenja računovodstva, vodenja kadrovske evidence, obračuna plač in drugih stroškov dela. Podprte so tudi nekatere druge funkcije: potni nalogi, evidenca in upravljanja avto-parka, podjemne pogodbe in avtorske pogodbe. Ministrstvo meni, da je ena od možnosti zmanjšanja stroškov poslovanja občin tudi možnost uporabe sistema v občinskih upravah.

Na podlagi številnih vprašanj iz občin smo MF zaprosili za predstavitev sistema, možnosti, ki jih sistem ponuja in razpoložljivost sodelavcev MF, ki bi lahko na srečanju z zainteresira nimi občinami odgovorili na številna vprašanja.

Prejeli smo predviden termin srečanja: sreda, 8.4.2015 v Ljubljani. Vabila bomo pripravili v prihodnjih dneh in jih poslali vsem občinam. Iz MF pa smo prejeli še dodatna gradiva – predstavitev, v kateri boste morda že našli nekaj odgovorov:

Predstavitev za občine-1 (2)

< Vse aktualne novice