• Domov
  • Novice
  • Minister gostil delegaciji Občin v Odboru regij EU in KLRO

Minister za javno upravo Boštjan Koritnik je na sestanek povabil delegaciji občin iz vseh treh asociacij v Odboru regij EU in Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope. Dr Ivan Žagar, vodja delegacije v Odboru regij EU je predstavil delovanje delegacije po konstituiranju Odbora regij v začetku tega leta in povedal, da se je bilo potrebno prilagoditi spremenjenim razmeram pogojenim s pandemijo. Navkljub temu delegacija dobro dela, četudi na daljavo. Opozoril je, da je članice in člane potrebno vključiti v priprave in izvedbo predsedovanja Svetu EU 2021.

Dr. Vladimir Prebilič je kot vodja delegacije v Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope predstavil delo delegacije ter pobude za aktivnejše povezovanje delegacije in države na nekaterih področjih. Člani delegacij so opozorili še na nujnost dodatne finančne podpore delu delegacije v obeh mednarodnih organizacijah, kar določa tudi Zakon o lokalni samoupravi.  Da bo delegacija kot celota in vsak posamezen član ali članica lahko uspešno promovirala tako lokalne skupnosti kot nacionalne interese v celoti, je potrebno za to zagotoviti nekaj več finančnih sredstev kot do sedaj. V primerjavi z letom 2010 npr. SOS v letu 2020 prejme 21% teh iz 2010. S temi sredstvi ni mogoče strokovno podpreti prisotnost in delovanje obeh delegacij.

< Vse aktualne novice