• Domov
  • Novice
  • MJU pripravil osnutek Zakona za zmanjšanje stroškov občin in spremembe ZFO – 1D

Kakor veste je Skupnost občin Slovenije v preteklih šestih mesecih aktivno sodelovala v Delovni skupini za pripravo predlogov sprememb zakonodaje, ki bo zmanjšala stroške občin. Delovna skupina se je v širši sestavi sestala trikrat, na zadnji, ki je potekala 18. 6. 2019 pa je potrdila Predlog Poročila o delu Delovne skupine za pripravo predlogov sprememb zakonodaje, ki bo zmanjšala stroške občin in ga bo te dni obravnavala tudi Vlada RS. Na predlog predstavnikov občin bo minister Medved vladi predlagal, da delovna skupina s svojim delom nadaljuje do konca letošnjega leta oziroma do priprave vseh predlogov predpisov, ki bodo zmanjšali stroške občinam.

Vlada bo upoštevajoč poročilo delovne skupine spremembe zakonov predlagala v treh skupinah. Sprememba prve skupine predpisov je pripravljena v obliki predloga Zakona o zmanjšanju stroškov občin (EVA 2019-3139-0022) in spremembe Zakona o spremembah Zakona o financiranju občin (1-D), (EVA 2019-3139-0027), ki bosta kmalu objavljena na E-demokraciji. Spremembe in dopolnitve ZFO-1D zajemajo:

  • zvišanje najviše možne stopnje zadolžitve s sedanjih 8 % na 9 % realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov občinskega proračuna v letu pred letom zadolževanja;
  • sprememba uteži pri izračunavanju primerne porabe občin, s katero se upošteva vpliv dviga plač na občinske proračune;
  • nova določitev višine sredstev za sofinanciranje dvajsetih občin, v katerih biva stalno naseljena romska skupnost;
  • poenostavitev postopka sofinanciranja občinskih investicij in
  • črtanje prehodne določbe zaradi uskladitve s spremembami Zakona o socialnem varstvu in Zakona o uveljavljanju pravic in javnih sredstev, s katerim se obveznost financiranja družinskega pomočnika prenaša z občin na državo.

Druga tretjina zakonov bo nared za obravnavo in bi lahko pričele veljati predvidoma s 1.1.2020. Ocena finančnih učinkov bo znana, ko bodo znane vse z občinami dogovorjene rešitve. Tretja skupina predlogov predpisov, povezana z večjimi sistemskimi spremembami, kjer ministrstva še oblikujejo konceptualne rešitve, ki zahtevajo širši družbeni in politični konsenz, pa bo posredovana v javno razpravo v prihodnjih tednih ali mesecih. Vsebino teh predpisov bodo ministrstva in občine uskladili, ko bodo rešitve pripravljene.

< Vse aktualne novice