Predstavniki Komisije za občinsko redarsko službo so se 10. novembra sestali s predstavniki MJU in MNZ glede možnih sprememb Zakona o občinskem redarstvu. Na Skupnosti občin Slovenije smo že večkrat opozorili, da veljaven zakon omejuje delo občinskih redarstev, ter ga je potrebno spremeniti. V okviru komisije smo pripravili predloge sprememb v skladu s katerimi bi se omogočila sistemizacija več delovnih mest v okviru občinskega redarstva (vodja izmene, dežurni, prekrškovni redar…) medtem ko je sedaj možno imeti samo delovno mesto redarja in vodje.

Na SOS-u smo prav tako izpostavili nujno potrebo po popravku 14. člena, v skladu s katerim ima vsak državljan več pravic kot občinski redar. Tako predlagamo, da bodo redarji lahko uporabili telesno silo v primeru, da sme kršitelja zadržati na kraju (če je naredil prekršek ali kaznivo dejanje) in se ta temu upira ali želi pobegniti. Medtem ko bodo sredstva za vklepanje in solzivec lahko uporabljali samo v primeru odvrnitve napada na redarja ali drugo osebo.

Na podlagi razprave je bilo dogovorjeno, da se predstavniki redarstva sestanejo na posebnem sestanku s predstavniki MJU- strokovnjaki za plačni sistem in ugotovijo, ali so možne dopolnitve vladne uredbe z novimi delovnijmi mesti in tako sprememba zakona na tem mestu ne bi bila potrebna. Prav tako je bilo dogovorjeno, da bo sklican sestanek medresorske delovne skupine, kjer bodo predstavniki MJU, MNZ, Policija, Policijska akademija in SOS-a pregledali sedanji 14. člen ZORed-a.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice