• Domov
 • Novice
 • MJU spreminja Uredbo o zelenem javnem naročanju

Na SOS smo prejeli Povabilo MJU k predložitvi pripomb na osnutek predloga Uredbe o zelenem javnem naročanju.

Občine so osnutek uredbe in okoljske zahteve prejele po elektronski pošti z vabilom, da dokumente preučijo in najkasneje do srede, 28.9.2016 posredujejo stališča na SOS (na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si).

Povezavi na osnutke:

Predlog uredbe

Predlogi primerov okoljskih zahtev

Dne, 18.8.2016 smo prejeli obvestilo, da je Ministrstvo za javno upravo v sodelovanju z medresorsko delovno skupino za prenovo ureditve zelenega javnega naročanja pripravilo:
a) osnutek prenovljene Uredbe o zelenem javnem naročanju (EVA 2016-3130-0006);
b) osnutke primerov okoljskih zahtev za 21 skupin predmetov javnih naročil:

 1. električna energija,
 2. živila in gostinske storitve,
 3. pisarniški papir in higienski papirnati proizvodi,
 4. osebni in prenosni računalniki, vključno s tablicami, zasloni in opremo za slikovno obdelavo,
 5. televizorji,
 6. hladilniki, zamrzovalniki in njihove kombinacije, pomivalnih pralni in sušilni stroji, sesalniki in klimatske naprave,
 7. projektiranje, gradnja in redno ter investicijsko vzdrževanje stavb,
 8. pohištvo in njegovo projektiranje,
 9. čistila in storitve čiščenje ter pranja perila,
 10. osebna, lahka in težka tovorna vozila, avtobusi in tovornjaki za zbiranje odpadkov,
 11. pnevmatike,
 12. sijalke in svetilke ter razsvetljava v notranjih prostorih,
 13. gradnja in obnova cest,
 14. tekstilni izdelki,
 15. vrtnarski izdelki in storitve,
 16. vodni grelniki,
 17. sanitarne armature,
 18. stranišča na splakovanje in pisoarji,
 19. stenske plošče,
 20. ulična razsvetljava in prometna signalizacija,
 21. električna in elektronska opreme, ki se uporablja v zdravstvu.

Na spletni strani Enotne zbirke ukrepov za boljše zakonodajno in poslovno okolje je objavljen zapis z dne 17.2.2016: “Za namen celovite prenove Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13 in 89/14; v nadaljevanju: Uredba o ZeJN) je bila v septembru 2015 oblikovana posebna medresorska delovna skupina, v okviru katere se je opredelila tudi pristojnost resorjev za posamezna vsebinska področja iz Uredbe o ZeJN. Prvi sestanek delovne skupine je bil sklican 17. 12. 2015, na katerem je bil predstavljen koncept in način dela skupine, njene naloge ter izdelava načrta aktivnosti in okvirnega terminskega plana izvedbe. V okviru delovne skupine se bo primarno prizadevalo ugotoviti postopkovne in vsebinske težave pri zelenem javnem naročanju. Predvsem se namerava pretehtati trenutno konceptualno ureditev zelenega javnega naročanja, prednosti in slabosti obstoječe ureditve, zlasti v smislu,

 • ali je potrebno to področje urejati s predpisom
 • ali pa bi, podobno kot v ostalih državah članicah EU, zadoščala mehkejša ureditev tega področja, npr. v obliki priporočil ali smernic, vsebinsko ne/primernost obstoječih zahtev in morebitne druge ukrepe za izboljšanje tega področja.

Izsledki, podprti z ustrezno analizo, ki bo realno pokazala, kaj natanko je treba na tem področju spremeniti in zakaj, pa bodo tudi podlaga za nadaljnje odločitve in izbiro pristopa in načina prenove zelenega javnega naročanja. Ministrstvo za javno upravo je v decembru 2015 resorje – člane delovne skupine in GZS pozvala k posredovanju svojih predlogov. Ministrstvo za javno upravo je trenutno še v fazi pričakovanja teh odzivov.

 

SOS je na MJU že poslal Prošnjo MJU za strokovno podlago za Spremembe Uredbe o zelenem javnem naročanju, da posredujejo izsledke delovne skupine, podprte z ustrezno analizo, ki realno kažejo, kaj natanko je treba na tem področju spremeniti in zakaj.

Predvsem nas zanima podlaga za konceptualno odločitev in izbiro pristopa urejanja zelenega javnega naročanja s predpisom in ne podobno kot v ostalih državah članicah EU, z mehkejšo ureditvijo tega področja, npr. v obliki priporočil ali smernic ter zagotavljanja čim bolj učinkovitega podpornega okolja za izvajanje.

 

< Vse aktualne novice